Skip to main content

Szkolenie realizowane w ramach zadania 5.2.1.pkt. 1 NPZ

2018-03-26

Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu  zaprasza na cykl szkoleń dla profesjonalistów (psychoterapeutów. specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego.

Szkolenia finansowane są  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Charakterystyka szkolenia:
Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny) wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ). Szkolenie stanowi rozwinięcie autorskiej metody Toma Bartha dla potrzeb polskich placówek leczenia uzależnień dokonane i wdrażane  przez trenerów Dialogu Motywującego pracujących pod jego superwizją.

Czas, miejsce:

  • Kraków, 14-15.04.2018 i  19-20.05.2018
  • Warszawa, 19-20.04.2018 i 28-29.05.2018
  • Poznań, 07-08.05.2018 i 06-07.06.2018

Szczegółowa lokalizacja szkoleń zostanie podana w potwierdzeniach zakwalifikowania na szkolenie.

Warunki uczestnictwa:
Szkolenie jest nieodpłatne. W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe, catering.  Nie zapewniamy uczestnikom noclegów i zwrotu kosztów podróży.

Szkolenie adresowane jest do osób zatrudnionych  w placówkach stacjonarnych i  ambulatoryjnych leczenia uzależnień  oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnień  świadczących nieodpłatną pomoc osobom uzależnionym behawioralnie, ich bliskim i rodzinom . W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które znają podstawy Dialogu Motywującego (uczestniczyły w min. 16 h. szkoleniu z DM – posiadają udokumentowany w nich udział) i zainteresowane inkorporowaniem metody w do program pracy w macierzystych placówkach leczenia uzależnień, profilaktyki uzależnień. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowym oraz do udziału w ewaluacji szkolenia (warunek uzyskania zaświadczenia z udziału w szkoleniu).
Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest po adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSEC1zr7L_AONajdRu2q-5vxTDtACXKTdODnWD7Bwv8mpS3w/viewform

Ew. pytania prosimy przesyłać na adres organizatora: kontakt.pmiz@gmail.com

Nie udzielamy informacji telefonicznych na temat organizowanych szkoleń