Skip to main content

Szkolenie nt. wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

Stawka większa niż życie – Dialog Motywujący w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie.

Śląska Fundacja Błekitny Krzyż ogłasza nabór na w/w szkolenie realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

TERMINY SZKOLENIA: (trwa rekrutacja)

I EDYCJA – Wiosna 2016

II EDYCJA – Jesień 2016

23-24 Kwietnia

10-11 Września

28-29 Maja

15-16 Października

24-26 Czerwca

18-20 Listopada

KRYTERIA REKRUTACJI:
Udział w szkoleniu mogą wziąć:

  • osoby posiadające certyfikat Specjalisty Terapii/Psychoterapii Uzależnień (KBPN lub PARPA); LUB zaświadczenie o rozpoczęciu procesu certyfikacji (KBPN lub PARPA), a także lekarze, psycholodzy, profilaktycy pracujący z osobami uzależnionymi behawioralnie,
  • osoby mające doświadczenie w pracy z pacjentami z uzależnieniami behawioralnymi;
  • osoby, które ukończyły podstawowe szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych w   wymiarze co najmniej 50 godz. dydaktycznych,
  • Osoby pracujące w placówce NFZ,

LUB

  • osoby realizujące programy profilaktyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( http://goo.gl/forms/fHB0V8I6As );
  • kserokopia certyfikatu PARPA lub KBPN;
  • kserokopia zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego odbycie podstawowego szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Lecenia Uzależnień (poradnia, DOO, ośrodek stacjonarny, ośrodki publiczne i niepubliczne) – które udzielają nieodpłatnych świadczeń na rzecz pacjentów (kontrakt z NFZ).

KOSZTY SZKOLENIA:
Koszty szkoleniowe wynoszą 150 zł, które należy uiścić na konto:

Śląska Fundacja Błekitny Krzyż
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała
Beskidzki Bank Spółdzielczy 29 8111 0009 2001 0034 8519 0019

NOCLEG I WYŻYWIENIE POKRYWA UCZESTNIK.

Dokumenty zgłoszeniowe proszę przesyłać mailowo na adres sekretariat@bk-europe.pl, lub pocztą Śląska Fundacja Błękitny Krzyż ul. Dzwonkowa 138; 43-384 Jaworze.

Szkolenie będzie odbywało się w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy do udziału i zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.bk-europe.pl, na której będą pojawiały się wszystkie informacje dotyczące szkolenia oraz innych realizowanych w kolejnych latach.

Więcej informacji telefonicznie po numerem telefonu 33-817-28-38 wew. 23.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia