Skip to main content

Szkolenie nt. skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych

(hazard, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od internetu i komputera, praca z młodym pacjentem uzależnionym)
realizowane na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

„Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o. ogłasza nabór na w/w szkolenie

TERMIN SZKOLENIA:

  • 22-26 czerwiec 2016 w Broku – rekrutacja otwarta
  • 19-23 październik 2016 w Pszczynie – rekrutacja otwarta

KRYTERIA REKRUTACJI:
Udział w szkoleniu mogą wziąć osoby zatrudnione w Ośrodku Leczenia Uzależnień (poradnia, DOO, ośrodki stacjonarne, ośrodki publiczne i niepubliczne) oraz osoby będące w procesie certyfikacji KBPN lub PARPA.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego;
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w Ośrodku Leczenia Uzależnień
  • kserokopia zaświadczenia PARPA lub KBPN;
  • potwierdzenie dokonania przelewu za koszty szkolenia.

KOSZTY SZKOLENIA:
Pełne koszty szkoleniowe wynoszą 200 zł należy uiścić na konto:

„Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o.
ul. Dzwonkowa 138
43-384 Jaworze
Bank Pekao S.A. 57 1240 1170 1111 0010 6383 1442

Dokumenty zgłoszeniowe proszę przesyłać mailowo na adres sekretariat@bk-europe.pl, faxem 33-817-28-38 wew. 24 lub pocztą „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o. o. ul. Dzwonkowa 138; 43-384 Jaworze.

Szkolenie będzie odbywało się w:

  • Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Rzemieślnik” w Broku przy ul. Brzostowej 28 – czerwiec 2016,
  • Domu im. Matki Ewy w Pszczynie przy ul. Paderewskiego 3 – październik 2016.

Serdecznie zapraszamy do udziału i zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.bk-europe.com.pl, na której będą pojawiały się wszystkie informacje dotyczące szkolenia oraz innych realizowanych w kolejnych latach.

Więcej informacji telefonicznie po numerem telefonu 33-817-28-38 wew. 23.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia