Skip to main content

Szkolenie nt. profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

3 dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz obszaru regionu, które odbędzie się w trzech terminach do wyboru: 28,29,30 września 2016r., 26,27,28 października 2016r. oraz 23,24,25 listopada 2016r. w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda).Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz terapii osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

UWAGA!
Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.
Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

Plan szkolenia:
I dzień:

8.30 – 9.15 – Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego
9.15 – 10.00 –   Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard
10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę
10.15 – 11.25 – Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce, aspekty prawne ( Izba Celna w Toruniu)
11.25 – 13.20 –  Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)
13.20 – 14.00 – Przerwa na obiad
14.00 – 16.00 – Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)

II dzień:
8.30 – 9.15 – Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala   problemu
9.15 – 10.00 – Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem
i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących
10.00 – 10.15 – Przerwa kawowa
10.15 – 11.00 – Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały
ostrzegawcze
11.00 – 12.15 – Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych
z używaniem komputera, Internetu implikacje  (przerwa kawowa w czasie warsztatu)
12.15 – 13.15 – Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu
13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
14.00 – 14.45 – Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia
w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)
14.45 – 15.30 – Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

III dzień:

8.30 – 9.15 – Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu,  kryteria diagnostyczne DSM-IV i ICD 10
9.15 – 10.00  –  Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii
10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę
10.15 – 11.00 –  Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany
11.00 – 11.45 –  Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli
11.45 – 13.00 –  Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)
13.00 – 13.45 – Przerwa na obiad
13.45 – 14.45 – Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian
14.45 – 15.30 – Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego poniżej formularza zgłoszeniowego na adres: profilaktyka@tppu.org lub ananke18@wp.pl

Zgłoszenie proszę przysłać do dnia 16.09.2016r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

POBIERZ FORMUARZ ZGŁOSZENIOWY

Dodatkowych informacji udziela Mariola Kasprzycka – profilaktyka@tppu.org
lub nr tel. 56 652 23 94 lub Anna Jakimiuk- ananke18@wp.pl lub nr tel. 608 08 42 61