Skip to main content

Szkolenie dla terapeutów uzależnień

Projekt „Szkolenie dla terapeutów uzależnień” dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ministerstwa Zdrowia i realizowane przy współpracy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Fundacja Rozwój-Lepsza Przyszłość realizuje Projekt pn. „Szkolenie dla terapeutów uzależnień”, który składa się z cyklu szkoleń na temat zastosowania różnych szkół psychoterapii w terapii osób uzależnionych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:

 • posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień bądź uczestnictwo  w STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN jak i PARPA.
 • praca w placówce udzielającej nieodpłatne świadczenia dla osób uzależnionych,
 • wypełnienie i podpisanie ankiety zgłoszeniowej,
 • przesłanie/dostarczenie ankiety wraz z wymaganymi dokumentami,
 • zobowiązanie do uczestnictwa w całości szkolenia

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

W ramach szkolenia zapewnione są materiały szkoleniowe i wyżywienie. Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu i zakwaterowania.

Zajęcia będą miały formę warsztatowo-wykładową i będą trwały 210 godzin (siedem razy po 30 godzin zajęć, (w tym 12 godzin wykładów i 18 godzin warsztatów). Realizowane będą w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku. Będą się odbywały w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed, Dubie 1A, 97-420 Szczerców, powiat bełchatowski woj. łódzkie. Grupa szkoleniowa składa się z 16 osób.

Terminy zajęć:

 • Terapia ericksonowska i strategiczno–strukturalna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych -prowadząca Magdalena Asmaś-Myszczyszyn – 4,5,6.08.2017r.
 • Terapia behawioralno – poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Halina Ginowicz – 1,2,3.09.2017r.
 • Terapia Gestalt – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Kira słupczyńska – 29,30.09 – 01.10.2017r.
 • Terapia systemowa – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Jolanta Ryniak – 3,4,5.11.2017r.
 • Terapia humanistyczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadzący – Leszek Sagadyn -24,25,26.11.2017r.
 • Terapia behawioralno – poznawcza –terapia osób uzależnionych od hazardu wg. R. Ladoucera, z wykorzystaniem metod poznawczo – behawioralnych i dialogu motywującego – prowadząca Izabela Dmitrowicz – 1,2,3.12.2017r.
 • Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadzący Józef Leśniak – 15,16,17.12.2017r.

Godziny zajęć: piątek 9.00–19.30, sobota 8.00–19.30, niedziela 8.00–16.00

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, posiadająca wieloletnie doświadczenie zarówno terapeutyczne jak i dydaktyczne. Prowadzący są certyfikowanymi specjalistami terapii (psychoterapii) uzależnień i psychoterapeutami pracującymi w nurcie, w którym prowadzą zajęcia.

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji:

 • ankieta zgłoszeniowa
 • zaświadczenie z miejsca pracy o udzielaniu nieodpłatnych świadczeń w zakresie terapii uzależnień,
 • kopia certyfikatu specjalisty terapii uzależnień bądź zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo  w STU, ale po zakończonej części szkoleniowej zarówno KBPN jak i PARPA.

Kopie dokumentów (w formie skanu/ksero) należy przesłać na adres mailowy: lilianamikla@gmail.com,  osobiście lub w formie listowej na adres:  Fundacja Rozwój – Lepsza Przyszłość, 97-420 Szczerców, Dubie 1

W sprawach związanych z udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z Kierownikiem Projektu:

Liliana Mikła, tel.: 603 520 358; e-mail: lilianamikla@gmail.com

Tematyka szkolenia:

1. Terapia ericksonowska i strategiczno–strukturalna– zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Magdalena Asmaś-Myszczyszyn – 4,5,6.08.2017r.

 • czym jest terapia ericksonowska
 • czym jest terapia strategiczno-strukturalne wg założeń Stiva de’Shezera i jej związek z terapią ericksonowską
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • jak wygląda sesja w terapii ericksonowskiej i strategiczno-strukturalnej
 • relacja terapeutyczna w terapii ericksonowskiej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • metafora, hipnoza a trans, terapia krótko i średnioterminowa
 • technik terapii ericksonowskiej wykorzystywane w terapii uzależnień

2. Terapia behawioralno – poznawcza – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Halina Ginowicz – 1,2,3.09.2017r.

 • czym jest terapia behawioralno-poznawcza
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii behawioralno-poznawczej
 • jak wygląda sesja w terapii behawioralno-poznawczej
 • relacja terapeutyczna w terapii behawioralno-poznawczej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • konceptualizacja poznawcza (model poznawczy, przeganiana, zachowania a myśli automatyczne)
 • techniki terapii behawioralno-poznawczej wykorzystywane w terapii uzależnień

3. Terapia Gestalt– zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Kira słupczyńska – 29,30.09 – 01.10.2017r.

 • czym jest terapia gestalt
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii gestalt
 • jak wygląda sesja w terapii gestalt
 • relacja terapeutyczna w terapii gestalt
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • technik terapii getstalt wykorzystywane w terapii uzależnień
 • tu i teraz, figura i tło, domykanie całości, praca z ciałem

4. Terapia systemowa– zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadząca Jolanta Ryniak – 3,4,5.11.2017r.

 • czym jest terapia systemowa
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii systemowej
 • jak wygląda sesja w terapii systemowej
 • relacja terapeutyczna w terapii systemowej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • osoba a kontekst rodzinny, genogram
 • technik terapii systemowej wykorzystywane w terapii uzależnień

5. Terapia humanistyczna– zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadzący – Leszek Sagadyn -24,25,26.11.2017r.

 • czym jest terapia humanistyczna
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii humanistycznej
 • jak wygląda sesja w terapii humanistycznej
 • relacja terapeutyczna w terapii humanistycznej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • człowiek jako podmiot autonomiczny, samorealizacja
 • technik terapii humanistycznej wykorzystywane w terapii uzależnień

6. Terapia behawioralno – poznawcza –terapia osób uzależnionych od hazardu wg. R. Ladoucera, z wykorzystaniem metod poznawczo – behawioralnych i dialogu motywującego – prowadząca Izabela Dmitrowicz – 1,2,3.12.2017r.

 • czym jest hazard: przekonania, schematy działania,
 • diagnozowanie patologicznego hazardu: kryteria diagnozy, kwestionariusze, metoda pracy;
 • program terapii osoby uzależnionej od hazardu praca indywidualna i grupowa
 • elementy dialogu motywacyjnego w terapii osób uzależnionych od hazardu
 • pomoc rodzinom i osobom bliskim
 • wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji pacjentów do terapii
 • techniki pracy w dialogu motywującym
 • profilaktyka uzależnień behawioralnych

7. Terapia psychodymaniczna – zastosowanie w terapii osób uzależnionych – prowadzący Józef Leśniak – 15,16,17.12.2017r.

 • czym jest terapia psychodynamiczna
 • jakie są podstawowe założenia
 • podstawowe zasady terapii psychodynamicznej
 • jak wygląda sesja w terapii psychodynamicznej
 • relacja terapeutyczna w terapii psychodynamicznej
 • planowanie terapii i strukturyzacja sesji
 • wgląd, interpretacja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie
 • techniki terapii psychodynamicznej wykorzystywane w terapii uzależnień

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY