Skip to main content

Szkolenie dla profesjonalistów pracujących z grupami metodą Dialogu Motywującego

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla profesjonalistów (psychoterapeutów, specjalistów i instruktorów terapii uzależnień, realizatorów programów profilaktycznych, psychologów, lekarzy), którzy pracują z osobami uzależnionymi behawioralnie i/ lub ich bliskimi i rodzinami, dotyczących pracy z grupami metodą Dialogu Motywującego.

Charakterystyka szkolenia: Szkolenie składać się będzie z dwóch, 2 – dniowych bloków (łącznie 32 godziny); wykładów (8 godzin)  i warsztatów ( 24 godziny ).

Czas, miejsce.  Poznań, 25-26.10  i 26-27.11.2018,  Pracownia Motywacji i Zmian w Poznaniu, ul. Wspólna 27

Warunki uczestnictwa. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia materiały szkoleniowe, lunch i przerwy kawowe..  Nie zapewniamy uczestnikom noclegów i zwrotu kosztów podróży.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób świadczących nieodpłatną pomoc osobom uzależnionym behawioralnie , ich bliskim i rodzinom  w placówkach stacjonarnych i  ambulatoryjnych leczenia uzależnień  oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych zajmujących się profilaktyką uzależnień.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia osób, które znają podstawy Dialogu Motywującego (uczestniczyły w min. 16 –godzinnym szkoleniu z DM – posiadają udokumentowany w nich udział) i zainteresowane inkorporowaniem metody w do program pracy w macierzystych placówkach leczenia/ profilaktyki uzależnień.

Uczestnicy pragnący otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia zobowiązują się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowym oraz do udziału w ewaluacji szkolenia.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest po adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSEC1zr7L_AONajdRu2q-5vxTDtACXKTdODnWD7Bwv8mpS3w/viewform

Ew. pytania prosimy przesyłać na adres organizatora: kontakt.pmiz@gmail.com

Nie udzielamy informacji telefonicznych na temat organizowanych szkoleń

Szkolenia finansowane jest  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.