Skip to main content

Szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – trwa rekrutacja

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Szkolenie jest skierowane do kadry pedagogicznej szkół publicznych.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej szkół publicznych w zakresie rozpoznawania wczesnych problemów związanych z nadużywaniem nowych technologii wśród dzieci i młodzieży.

Liczba uczestników szkolenia 30 osób, w podziale na dwie grupy warsztatowe po 15 osób.

Forma i liczba godzin zajęć:
1. warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą, 20 godz.;
2. wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej profilaktyki i uzależnień behawioralnych, 20 godz.;
3. warsztaty:
– określanie stopnia zagrożenia rozwojem zaburzeń emocjonalnych i  psychicznych, cyberprzemocą, uzależnieniem behawioralnym w etiologii poznawczo-behawioralnej – 10 godz.;
– przeciwdziałanie i motywowanie do alternatywnych zachowań w duchu dialogu motywującego – 10 godz.; interwencji kryzysowej w sytuacji zagrożenia rozwoju uzależnienia behawioralnego i innych trudności – 10 godz.;
– pracy z rodziną – 10 godz.
4. warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku oraz Domu Terapii Fundacji dla młodzieży i ich rodzin w wymiarze 20 godz.

Miejsce realizacji szkolenia:
1. warsztaty, wykłady – Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa
2. warsztaty – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-848 Warszawa
3. staż – Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29.

Terminy zjazdów:
I sesja zajęć 27-28-29.09.23r.
II sesja zajęć 27-28.10.23r.
III sesja zajęć 23-24.11.23r.
IV sesja zajęć 13-14-15.12.23r.

Warunki ukończenie szkolenia
Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, realizacja zadania praktycznego. Osoby spełniające te wymogi otrzymają zaświadczenie „Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – podstawowe szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych  W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze.

Zapisy na szkolenie:
Formularz zgłoszeniowy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom logo