Skip to main content

Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Edycja IV

Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pod nazwą Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Edycja IV. Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych.
Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach on-line odbywających się raz w tygodniu. Dodatkowym elementem jest 4-godzinny blok wykładowy udostępniony w formie nagrania wideo umieszczonego w internecie.
Projekt jest dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu
przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz ze środków własnych Fundacji Praesterno.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegóły i zapisy na stronie: www.praesterno.pl/sppc