Skip to main content

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII. Uczestnictwo on-line (komunikator ZOOM) jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE

(1) Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy.

(2) Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.

(3) Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

(4) Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?

Grupa 1 Grupa 2
1. sobota 11.03. 1. niedziela 12.03.
2. sobota 25.03. 2. niedziela 26.03.
3. sobota 15.04. 3. niedziela 16.04.
4.  sobota 13.05. 4.  niedziela 14.05.
5.  sobota 20.05. 5.  niedziela 21.05.
6.  sobota 27.05. 6.  niedziela 28.05.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do studentów lat II–V (VI) i absolwentów (do 2 lat od ukończenia) wydziałów/kierunków  psychologicznych, pedagogicznych, społecznych i medycznych.

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie: www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl 

Program będzie realizowany w dwóch 12-15 osobowych grupach.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt – na podstawie umowy z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom – jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz ze środków własnych Fundacji Praesterno.