Skip to main content

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanych programów profilaktycznych – Programu Domowych Drużyn

Krajowe Biuro ds.  Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja ETOH zapraszają nacykl szkoleń przygotowujących nauczycieli oraz pedagogów szkolnych do realizacji Programu Domowych Drużyndla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz ich rodziców,na który składają się dwa programy rekomendowane: Program Domowych Detektywów (PDD) oraz Fantastyczne Możliwości (FM) to dwuletni projekt działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej. Jest to nowość na naszym rynku szkoleniowympodczas jednego dwudniowego szkolenia zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację, aż dwóch programów rekomendowanych.

Zajęcia prowadzą eksperci z dzieciny profilaktyki uzależnień, którzy są autorami obu programów:
dr hab. Krzysztof Ostaszewski, dr Katarzyna Okulicz-Kozaryn, dr Agnieszka Pisarska, Krzysztof Bobrowski.

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych, którzy są lub mogą być wychowawcami klas,
  • pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach podstawych,
  • psycholodzy  pracujący w szkołach podstawowych, chętnych do udziału w 2-dniowym szkoleniu oraz do realizacji Programu Domowych Drużyn w swoich miejscach pracy.

Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu.

Programy znajdują się na liście rekomendowanych programów profilaktycznych, tworzonej przez kluczowe dla profilaktyki instytucje (PARPA, KBPN, ORE i IPiN).

Program Domowych Detektywów oraz Fantastyczne Możliwości uzyskały rekomendację Zespołu ds. Rekomendacji i Oceny Programów Profilaktyki i Promocji Zdrowia.  Poziom rekomendacji – programy modelowe (najwyższy możliwy do uzyskana).

Szkolenie składa się z 12 godzin zajęć  w tym 3 godziny wykładów i 9 godzin warsztatów, realizowanych w trakcie dwóch dni.

Terminy szkoleń (do wyboru jeden):

  • 1 – 2 września 2017 r. (piątek-sobota)
  • 29 – 30 września 2017 r. (piątek – sobota)
  • 24-25 października2017 r. (wtorek – środa)
  • 14-15 listopada 2017 r. (wtorek – środa)
  • 7-8 grudnia 2017 r. (czwartek – piatek)

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w związku z tym opłata za szkolenie wynosi jedynie 50 zł.

W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe (w tym pakiety materiałów PDD i FM) oraz całodzienne wyżywienie i jedne nocleg podczas zajęć.

Program Domowych Drużyn, powstał jako odpowiedź na obserwowany w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku wzrost rozpowszechnienia problemów będących zagrożeniem dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania nastolatków, takich jak używanie substancji psychoaktywnych.  Programy powstały w oparciu o rzetelne podstawy teoretyczne oraz empiryczne dotyczące psychospołecznych i behawioralnych czynników, które mogą przyczyniać się do sięgania przez młodzież po alkohol.

Program Domowych Detektywów adresowany jest do uczniów klas IV- V, Fantastyczne Możliwości dla klas V-VI.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

Szkolenia odbędą się w Warszawie w Fundacji ETOH, ul.  Mszczonowska 6.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona

Więcej szczegółów o zawartości programów znajduje się na stronie programów rekomendowanych:

Linki do  programu PDD  w systemie rekomendacji:
http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/jas-i-malgosia-na-tropie,13

Linki do  programuFM  w systemie rekomendacji:
http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/fantastyczne-mozliwosci,16