Skip to main content

Seksualność pacjentów uzależnionych i terapia uzależnienia od seksu w świetle wieloczynnikowej koncepcji patologicznej hiperseksualności

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień serdecznie zaprasza terapeutów uzależnień, psychoterapeutów i lekarzy  do udziału w szkoleniu:
SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH I TERAPIA UZALEŻNIENIA OD SEKSU W ŚWIETLE WIELOCZYNNIKOWEJ KONCEPCJI   PATOLOGICZNEJ HIPERSEKSUALNOŚCI

Program zawierać będzie 16 godzin wykładów i 44 godzin warsztatów z problematyki zaburzeń seksualnych pacjentów uzależnionych oraz diagnozy i terapii uzależnienia od seksu w systemie sześciu dziesięciogodzinnych zajęć szkoleniowych.

Termin szkolenia: 25-27.XI.2016 oraz 9-11.XII.2016

Koszt: 350 zł

Prowadzący:

  • dr n.med.ŁUKASZ MÜLDNER – NIECKOWSKI – specjalista seksuolog, specjalista psychiatra, psychoterapeuta
  • DANIEL CYSARZ –  seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta
  • ARKADIUSZ BILEJCZYK – seksuolog kliniczny, psycholog, psychoterapeuta

Miejsce szkoleń:
Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 – Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień Ośrodek Psychoterapii DDA

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń poprzez rejestrację online na stronie organizatora  www.kctu.pl lub www.kstu.pl oraz dokonanie wpłaty.

Zajęcia odbywać się będą  w godzinach:  9 – 18.00 – z przerwą obiadową.

W/w  opłatę szkoleniową prosimy wpłacać na konto:
Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, Credit Agricole, nr rachunku: 22 1940 1076 3085 1948 0011 0000

Przy wpłacie prosimy zamieścić dopisek „szkolenie” oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, instytucja wpłacająca).

W przypadku rezygnacji  ze szkolenia opłaty nie będą zwracane.

Organizator nie zapewnia noclegów ani wyżywienia

Przyjmujemy tylko osoby decydujące się na udział w pełnym szkoleniu , co będzie potwierdzone otrzymanym zaświadczeniem.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie www.kctu.pl (zakładka SZKOLENIA)

Program szkolenia