Skip to main content

Rodzice

 1. Scenariusz nr 1:
  Temat zajęć: Moje dziecko w Internecie.
  Cele zajęć:

  • poszerzenie wiedzy rodziców na temat zagrożeń, wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu;
  • uwrażliwienie na problemy, związane z użytkowaniem Internetu przez dzieci.

  Czas trwania: 1×60 min.
  Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_4_5

 2. Scenariusz nr 2:
  Temat zajęć: Dziecko i Internet – czynniki zagrożenia.
  Cele zajęć:

  • poszerzenie wiedzy na temat czynników sprzyjających szkodliwemu korzystaniu z Internetu;
  • wzmocnienie poczucia wpływu zachowanie na dziecka.

  Czas trwania: 1×60 min.
  Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_5_6

 3. Scenariusz nr 3:
  Temat zajęć: Co robić, żeby dziecko nie wpadło do sieci?
  Cele zajęć:

  • poszerzenie wiedzy rodziców na temat możliwości zabezpieczenia dzieci przed dysfunkcyjnym korzystaniem z Internetu;
  • wzmocnienie poczucia wpływu wśród rodziców na możliwość zabezpieczenia dzieci przed szkodliwym korzystaniem z Internetu.

  Czas trwania: 1×60 min.
  Scenariusz do pobrania: Rodzice_Remedium_V_2014_str_6_7