Skip to main content

Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży

2018-03-19

Nauczycieli i pedagogów zapraszamy do korzystania z broszur pomocnych w realizacji działań profilaktycznych. Fundacja Poza Schematami przygotowała: jedną publikację skierowaną do specjalistów „Profilaktyka uzależnień behawioralnych wśród młodzieży gimnazjalnej” oraz dwie adresowane do uczniów w wieku 13-16 lat „Miłość a elektroniczna fascynacja. Co warto wiedzieć o nawiązywaniu znajomości w sieci?” i „BHP użytkownika mediów elektronicznych”.

Materiały zostały opublikowane przez Fundację Poza Schematami jako efekt projektu współfinansowanego w ramach realizacji zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, wdrażanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Publikacje opracował zespół: Kinga Sochocka, Karolina Van Laere i Edyta Biaduń-Korulczyk; konsultacja naukowa – Krzysztof Ostaszewski.Broszury wydrukowano w łącznym nakładzie 52 tys. egzemplarzy (III wydanie). Nakład został przekazany do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wszystkie broszury w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Fundacji Poza Schematami: http://www.fundacjapozaschematami.pl/