Skip to main content

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja X

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Fundacja Praesterno
zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pod nazwą
„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja X

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Uczestnictwo jest bezpłatnepoświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE:
(1) Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy.
Omówione zostaną co najmniej następujące formy uzależnień:

  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.

(2) Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.
(3) Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.
(4) Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?

  • grupa sobotnia:                11 i 25 marca 2017 r., 8 i 22 kwietnia 2017 r., 06 i 20 maja 2017 r.
  • grupa niedzielna:             12 i 26 marca 2017 r., 9 i 23 kwietnia 2017 r., 07 i 21 maja 2017 r.
  • na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, w godzinach od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów III, IV i V roku i młodych absolwentów studiów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy on-line na stronie:
www.praesterno.pl

Program będzie realizowany w dwóch 12-15 osobowych grupach.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.