Skip to main content

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych

SZKOLENIA SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK PODLEGŁYCH POD OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W KRAKOWIE

Szkolenia będą odbywać się w formie wykładowo-warsztatowej (30 godzin).Na zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Celem głównym jest zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarze uzależnień behawioralnych u pracowników  jednostek podległych pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie

TERMINY SZKOLEŃ:

Szkolenie I:

  • 06.04.2017 r.
  • 13.04.2017 r.
  • 20.04.2017 r.
  • 27.04.2017 r.

Szkolenie II:

  • 11.05.2017 r.
  • 18.05.2017 r.
  • 25.05.2017 r.
  • 29.05.2017 r.

MIEJSCE SZKOLENIA: Kraków

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.