Skip to main content

Profilaktyka, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych

2018-05-15

Szkolenia skierowane do pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży

CEL SZKOLEŃ:
Zwiększenie kompetencji zawodowych w obszarze uzależnień behawioralnych u pracowników  placówek opiekuńczo – wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego.

Szkolenia są 4 dniowe. Odbywać się w formie wykładowo-warsztatowej (30 godzin).

Ma zakończenie każdego szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia przerwy kawowe i obiadowe, nie zapewnia dojazdu ani noclegu.

ADRESACI PROGRAMU:
Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie województwa małopolskiego (psychologowie, pedagogowie, wychowawcy).

SPOSÓB REKRUTACJI:
Współpraca z  Dyrektorami placówek, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w szkoleniu.

TERMINY SZKOLEŃ:
Czerwiec oraz wrzesień 2018 r.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Kraków

Program jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.