Skip to main content

Praktyka pomagania pacjentom z nałogami behawioralnymi – szkolenie i superwizja dla terapeutów uzależnień

Zapraszamy do udziału w szkoleniu PRAKTYKA POMAGANIA – innowacyjnym, spójnym i kompleksowym:

 • szkolenie obejmuje trzy formy zajęć: wykłady, warsztaty i superwizję grupową.
 • tematyka dotyczy różnych zachowań nałogowych: hazard, komputer i seks.
 • treści odnoszą się do najnowszych teorii i badań naukowych
 • praca opiera się na konkretnych przypadkach pacjentów

Organizacja szkolenia:

 • terminy: 28-29.10.2017 oraz 25-26.11.2017
 • miejsce: Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków
 • koszty: szkolenie jest nieodpłatne (uczestnicy pokrywają koszty dojazdów oraz zakwaterowania w Krakowie, organizator oferuje materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe)
 • harmonogram: w soboty będą zajęcia wykładowo-warsztatowe (8 godzin), w niedzielę będą zajęcia superwizyjne (6 godzin)
  • 28.10.2017, 10.00-14.00 Nałogi behawioralne, 15.00-19.00 Patologiczny hazard.
  • 29.10.2017, 9.00-15.00 Superwizja grupowa.
  • 25.11.2017, 10.00-14.00 Patologiczna hiperseksualność, 15.00-19.00 Siecioholizm.
  • 26.11.2017, 9.00-15.00 Superwizja grupowa.
 • trener: Agnieszka Duda, superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, w trakcie uzyskiwania certyfikatu terapeuty psychodramy w Europejskim Instytucie Psychodramy.

„Serdecznie Państwa zapraszam do udziału w moim nowym pomyśle szkoleniowym, zatytułowanym PRAKTYKA POMAGANIA. Zależy mi na praktycznym wymiarze naszego spotkania, będę opisywać w oparciu o konkretne przypadki podstawowe założenia teoretyczne i metody pracy.

Liczę, że zachęcę Państwa do dzielenia się swoim warsztatem pracy w trakcie niedzielnych superwizji. Wybiegając w przyszłość… wyobrażam sobie, że może w trakcie szkolenia utworzymy grupę superwizyjną, która będzie chciała dalej się spotykać i wspierać w pracy z pacjentami z nałogami behawioralnymi.”

Kontakt:

 • Lilla Barańska, tel. 505 163 624 lbaranska@kctu.pl (koordynator organizacyjny),
 • Agnieszka Duda, tel. 604 863 164 (koordynator merytoryczny).

Zadanie zorganizowane we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.