Skip to main content

Potrzeby szkoleniowe profilaktyków uzależnień

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Fundacja Praesterno zaprasza do wzięcia udziału w programie badawczym:

„Potrzeby szkoleniowe profilaktyków uzależnień”

poprzez wypełnienie ankiety umieszczonej w Internecie pod adresem

www.profitest.pl/s/11565/potrzeby

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wyniki zostaną wykorzystane do opracowania programu doskonalenia zawodowego dla kadry tych organizacji pozarządowych i placówek.

Po zakończeniu badań roześlemy do Państwa zaproszenie do uczestnictwa w programie szkoleniowym.

Ankietę można wypełniać na komputerze, laptopie, tablecie lub smartfonie.

Ankieta jest anonimowa, odpowiedzi są analizowane zbiorczo. Czas wypełniania ankiety – około 10 minut.

Ankieta będzie dostępna w Internecie do piątku 1 września do godziny 15:00.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Tomka Kowalewicza, członka Zarządu Fundacji Praesterno:
mailowo – na adres biuro@praesterno.pl lub telefonicznie – nr 601 311 454.