Skip to main content

Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych” realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych „Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.”

Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”.

W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień,

Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób.

TERMIN SZKOLENIA: Szkolenie rozpoczyna się w czwartek 13.10.2016 o godz. 15.00

Zakończy się w niedzielę 16.10.2016 o godz. 14.00

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: refugium@psychoprofilaktyka.eu do 27.09.2015

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione noclegi i wyżywienie, dojazd na koszt własny, istnieje możliwość podbicia delegacji.

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 120,00 złotych. Osoby zakwalifikowane do szkolenia wnoszą opłatę do 30.09.2016 po informacji zwrotnej od organizatora szkolenia.

Więcej informacji telefonicznie pod numerem telefonu 509 403 612

Szkolenie będzie odbywało się w ośrodku „Polny Krzew” w Szklarskiej Porębieul. Muzealna 3   http://polny-krzew.pl

Osoby prowadzące szkolenie:

  • Sławomir Jakima:lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS, certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS,
  • Ewa Małachowska:specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS,
  • Anna Kasprzak: lekarz specjalista  psychiatra, specjalista terapii uzależnień, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie szkolenia do certyfikatu seksuologa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
  • Andrzej Peda: psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej,
  • Józef Leśniak: specjalista profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, specjalista terapii uzależnień, superwizor rekomendowany przez KBdsPN,

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Józef Leśniak
Koordynator szkolenia KTP „Refugium”
tel. 509 403 612