Skip to main content

Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu „Planowanie i prowadzenie ewaluacji programów profilaktycznych”

Szkolenie jest adresowane do realizatorów programów profilaktycznych wdrażanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Cel szkolenia to podniesienie kompetencji uczestników w zakresie znajomości metod prowadzenia ewaluacji realizowanych przez nich projektów. W trakcie zajęć odbiorcy zdobędą zarówno wiedzę, jak i wzmocnią umiejętności praktyczne.

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Program szkolenia „przeprowadzi” uczestników przez kolejne etapu procesu badań ewaluacyjnych, a także pozwoli na zdobycie szerszej perspektywy w posługiwaniu się różnymi metodami i technikami.

Szkolenie poprowadzą uznani specjaliści z zakresu ewaluacji: dr M. Sińczuch i M. J. Sochocki.

Plan szkolenia

 • I Dzień
  • 9.00 – 9.30 Wykład (1/2h): Uzależnienia behawioralne – podstawowe rozróżnienia definicyjne
   • Klasyfikacja, definicje, podstawowe informacje z badań.
  • 9.30–10.40 Wykład (1h): Ewaluacja programów profilaktycznych – podstawowe koncepcje i rozróżnienia (w trakcie wykładu 10-minutowa przerwa)
   • Ewaluacja, czy ewaluacje, czyli w poszukiwaniu paradygmatu/ów.
   • Czy możliwa jest ewaluacja bez przemocy?
   • Ewaluacja demokratyczna, procesu, formatywna, konkluzywna, wewnętrzna, zewnętrzna, triangulacja.
  • 10:40 – 10:50 – przerwa
  • 10:50 – 12:50. Wykład (1h) i warsztat (1h): Ewaluacja ilościowa – metody i techniki
   • Schematy (quasi)eksperymentalne w ewaluacji – standard czy zawalidroga?
   • Co nam „mówią” wyniki? Czyli rzecz o interpretacji danych.
   • Wszyscy kochamy ankiety? Zasady konstruowania narzędzi badawczych, czyli co robić, a czego unikać, aby „wyjść na swoje”.
  • 12:50 – 13:30 Przerwa
  • 13:30–15:00. Wykład (1/2h) i warsztat (1h): Pytania o/i wskaźniki w ewaluacji
   • [P]ytania i [p]ytania, czyli formułowanie zagadnień z różnego poziomu.
   • Bierzemy się za wskaźniki realizacji celów i działań.
  • 15:00–16:00. Wykład (1h): Etyczne i praktyczne wskazówki realizacji badań ewaluacyjnych
   • Co można, a co trzeba robić prowadząc ewaluację?
   • I jak to wszystko opisywać?
  • 16:00 – 18:00 Konsultacje merytoryczne (2h) (realizowane równolegle przez dwóch prowadzących)
 • II Dzień
  • 8:20 – 9:50. Wykład (1,5 h): Ewaluacja w kontekście procesów zmian cywilizacyjno-kulturowych
   • O [E]waluacji jako narzędziu i symptomie zmian, raczej w makro- niż mikroskali.
  • 9:50 – 10:00. Przerwa
  • 10:00 – 12:00. Warsztat (2h): Opracowywanie kwestionariusza
   • Operacjonalizacja jako proces twórczy – narzędzia ilościowe
  • 12:00–12:10. Przerwa
  • 12:10 – 14:10.Wykład (1h) i warsztat (1h): Ewaluacja jakościowa – metody i techniki
   • Ewaluacja bez liczb? Ewaluacja bez celu?
   • Czy naprawdę wystarczy pogadać? Wywiady grupowe z adolescentami i innymi grupami.
   • A może poobserwować? Typologie i zasady obserwacji.
  • 14:10 – 14:50. Przerwa
  • 14:50 – 15:50. Warsztat (1h): Wywiad grupowy w praktyce
   • Zróbmy scenariusz.
   • Zróbmy wywiad.
  • 15:50 – 16:00. Podsumowanie szkolenia
  • 16:00 – 18.00 Konsultacje merytoryczne (2h) (realizowane równolegle przez dwóch prowadzących)

Najbliższe szkolenie:

Data szkolenia Miejsce Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, reprezentowana organizacja/instytucja, nazwa szkolenia) pod adres e-mali:
16-17.03.2017 Warszawa: Służewski Dom Kultury, ul. Jana Sebastiana Bacha 15 jan.wladon@monar.org

Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie jest częściowo odpłatne. Po zapisaniu na listę uczestników, osobom zainteresowanym zostanie podane konto, na które należy wpłacić 10 złotych (słownie: dziesięć złotych).

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia