Skip to main content

Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym szkoleniu „Nowe wyzwania – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”

Szkolenie adresowane jest studentów kierunków:medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji lub pracy socjalnej. Szkolenie ma charakter warsztatowo-wykładowy, jego celem jest dostarczenie uczestnikom najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

Jedna edycja szkolenia obejmuje trzy dni (łącznie 20,5 godziny). Zajęcia realizowane są w układzie weekendowym: początek sesji w piątek rano, zakończenie w niedzielę późnym popołudniem.

Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Stowarzyszenia MONAR ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (Ministerstwa Zdrowia – Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych).

Podczas zajęć uczestnicy podniosą poziom wiedzy w zakresie: podstawowych informacji na temat uzależnień behawioralnych, definicji poziomów profilaktyki, kluczowych teorii wyjaśniających mechanizmy rozwoju zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, czynników chroniących i czynników ryzyka, wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, cech skutecznych szkolnych programów profilaktycznych. Studenci zapoznają się także problematyką uzależnień behawioralnych w kontekście terapeutycznym i zdobędąpodstawowe informacje z zakresu: diagnostyki, terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, metody społeczności terapeutycznej, metodyki prowadzenia interwencji kryzysowej, nawrotów w uzależnianiach, metod pracy z rodziną z problemem uzależnień behawioralnych. Ponadto podniosą poziom wiedzy dotyczący ewaluacji programów z zakresu uzależnień behawioralnych.

Zespół realizatorów to osoby mające bogate doświadczenie w zakresie tematyki poruszanej podczas zajęć. Są to specjaliści o uznanym dorobku, będący autorami i realizatorami wielu szkoleń.

Plan szkolenia

Dzień I

 • 9.00 –10.00 Wykład (1h): Uzależnienia behawioralne – podstawowe rozróżnienia definicyjne
 • 10.00–10.10 Przerwa
 • 10.10 – 11.40 Wykład (1,5h): Podstawy skutecznej profilaktyki uzależnień behawioralnych opartej na naukowych podstawach
 • 11.40 – 12.00 Przerwa
 • 12.00 – 13.30 Diagnoza uzależnień behawioralnych – wykład (0,5h), warsztat (1h)
 • 13.30 – 14.00 Przerwa
 • 14.00 – 15.30 Terapia poznawczo-behawioralna w uzależnieniach behawioralnych – wykład (1h), warsztat (0,5h)
 • 15.30 – 15.40 Przerwa
 • 15.40 – 17.10 Praca z rodzinąz problemem uzależnień behawioralnych – wykład (1h), warsztat (0,5h)

Dzień II

 • 8.30 – 10.00 Dialog motywującyw uzależnieniach behawioralnych – wykład (0,5h), warsztat (1h)
 • 10.00 – 10.20 Przerwa
 • 10.20 – 11.50 Dialog motywującycd. – wykład (0,5h), warsztat (1h)
 • 11.50 – 12.10 Przerwa
 • 12.10 – 13.40 Dialog motywującycd. – wykład (0,5h), warsztat (1h)
 • 13.40 – 14.10 Przerwa
 • 14.10 – 15.40 Warsztat (1,5) Dialog motywującycd.
 • 15.40 – 15.50 Przerwa
 • 15.50 – 17.20 Wykład (1,5h) Społeczność terapeutyczna jako metodapracy w uzależnieniach behawioralnych

Dzień III

 • 9.00 – 10.30 Interwencja kryzysowa w uzależnieniach behawioralnych – wykład (0,5h), warsztat (1h)
 • 10.30 – 10.50 Przerwa
 • 10.50 – 12.20Wykład (1,5h) Nawroty w uzależnieniach behawioralnych
 • 12.20 – 12.40 Przerwa
 • 12.40 – 14.10 Wykład (1,5h) Ewaluacja w programach z zakresu uzależnień behawioralnych
 • 14.10 – 14.40 Przerwa
 • 14.40 – 16.10 Wykład (1,5 h) Ewaluacja w programach z zakresu uzależnień behawioralnych cd.
 • 16.10 – 16.30 Zakończenie szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone dla trzech grup w następujących terminach:

 • 24-26.03.2017 r. (grupa pierwsza),
 • 12.05-14.05.2017 r. (grupa druga),
 • 27-29.10.2017 r. (grupa trzecia).

Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w Warszawie: w Służewskim Domu Kultury, przy ulicy Jana Sebastiana Bacha 15.

Szkolenie jest nieodpłatne. Studentów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie informacji (imię, nazwisko, kierunek studiów, numer wybranej grupy) pod adres e-mali: jan.wladon@monar.org

Osoby zainteresowane mogą otrzymać zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.