Skip to main content

Międzynarodowa Konferencja Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach

2018-05-09

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Dialog Motywujący i Terapia Poznawczo-Behawioralna w różnych zastosowaniach, czyli jak skutecznie wspierać klienta, specjalistę i system.

Patronat nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16.06.2018r. w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki
Rezerwacje grupowe objęte są zniżką, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 513167398.

Dialog Motywujący (Motivational Interviewing) to specyficzna metoda wyzwalania    i wzmacniania motywacji. DM zakłada, że pomoc jest najbardziej skuteczna, kiedy klient wewnętrznie zaangażuje się w proces zmian. Skuteczność DM w pracy z osobami mającymi trudności w znalezieniu i podtrzymaniu motywacji do konsekwentnego realizowania wytyczonych celów została potwierdzona wynikami wielu badań naukowych.

Gościem Specjalnym naszej konferencji jest Prof. William Miller twórca Dialogu Motywującego, niestrudzony promotor humanistycznej pracy z drugim człowiekiem, jeden z najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Podczas konferencji zaprezentujemy jako DM uniwersalne narzędzie stosowane w medycynie, edukacji, psychoterapii, opiece społecznej, terapii uzależnień, opiece penitencjarnej itp. Konferencja będzie przede wszystkim unikatową okazją do dalszego uczenia się od najlepszych światowych ekspertów – znawców i praktyków DM. Ale też polscy praktycy przedstawią pokrótce rodzime doświadczenia ze stosowania DM w bardzo różnych dziedzinach.

Konferencja skierowana jest do wszystkich interesariuszy systemu opieki zdrowotnej i opieki społecznej: lekarzy, pielęgniarek, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, nauczycieli, właścicieli szpitali, pracowników pomocy społecznej, przedstawicieli samorządów itp.

Dialog motywujący daje niesamowite narzędzia. Chcemy je dobrze wykorzystywać, intensywnie pracować, skutecznie pomagać, ale też chronić siebie przed wypaleniem zawodowym. Nasi przyjaciele ze świata – najwyższej klasy specjaliści DM – omówią jak zapewnić sukces Dialogu Motywującego w różnych zastosowaniach, ale też podzielą się doświadczeniem jak go stosować z maksymalnym pożytkiem dla klienta, specjalisty i systemu. Przedstawią praktyczne przykłady jak niewielka zmiana w warsztacie pracy specjalisty może powodować kaskadowe zmiany w systemie opieki zdrowotnej.

Konferencja AMIE ma charakter jubileuszowy – w tym roku obchodzimy 10-lecie istnienia Dialogu Motywującego w Polsce. 10 lat temu była zaledwie garstka specjalistów praktykujących DM. Dziś jest nas setki! Setki osób praktykujących DM na wysokim poziomie. Jako że konferencja ma charakter jubileuszowy będzie też tort urodzinowy z 10 świeczkami! Już teraz serdecznie zapraszamy na jubileuszowe przyjęcie!

Program Międzynarodowej Konferencji: 15.06.2018 – DZIEŃ PLENARNY

 • 8.00 – 9.00 rejestracja uczestników
 • 9.00 – 9.30 wykład inauguracyjny
 • 9.30- 11.00 wykład Prof. William Miller „Dialog Motywujący i psychoterapia”
 • 11.00-11.30 przerwa kawowa
 • 11.30-12.15.00 dr Guy Undrill „Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych”
 • 12.15-13.00 dr Jeff Breckon „Dialog Motywujący i terapia poznawczo-behawioralna a zdrowie publiczne”
 • 13.00-14.00 przerwa obiadowa
 • 14.00 – 14.45 Prof. Andrew Kuczmierczyk „Szerokie oddziaływanie superwizji – pacjent-terapeuta-system”
 • 14.45-15.15 polskie doświadczenia – wystąpienia specjalistów DM ilustrujące jak Dialog Motywujący rozwija się w Polsce
 • 15.15-15.45 kawa z tortem jubileuszowym z okazji 10 lecia Dialogu Motywującego w Polsce
 • 15.45 – 16.30 dr David Prescott „Na czym polega i jak mierzyć efektywność specjalisty”

Program Konferencji: 16.06.2018 – DZIEŃ WARSZTATOWY
Drugiego dnia konferencji każdy z Uczestników będzie mógł wziąć udział w jednym z trzech warsztatów prowadzonych przez wybitnych ekspertów Dialogu Motywującego:

 • Dr Guy Undrill „Dialog Motywujący w zaburzeniach psychicznych”
 • Dr Jeff Breckon „Dialog Motywujący i terapia poznawczo-behawioralna a zdrowie publiczne”
 • Prof.Chris Wagner „Zaawansowane wtajemniczenie do DM”

Ramowy rozkład dnia dla każdej grupy warsztatowej będzie następujący:

 • 9.00-10.30 cześć I warsztat
 • 10.30-11.00 przerwa kawowa
 • 11.00-12.30 część II warsztatu
 • 12.30-13.30 przerwa obiadowa
 • 13.30-14.30 część III warsztatu
 • 14.30-15.00 przerwa kawowa
 • 15.00-16.30 panel dyskusyjny/ podsumowanie

Wykłady i warsztaty poprowadzą m.in.:

Prof. William R. Miller  – twórca Dialogu Motywującego. Według prestiżowego Institute for Scientific Information jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców na świecie. Posiada tytuł wybitnego profesora psychologii i psychiatrii na Uniwersytecie w Nowym Meksyku (UNM), gdzie jest związany z Center on Alcoholism, Substance Abuse, and Addictions (CASAA). W 1976 roku otrzymał doktorat z psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Oregonie. Od tego samego roku wykładał na UNM i prowadził liczne zajęcia między innymi na temat uzależnienia od alkoholu, psychopatologii i psychologii pozytywnej. Jego podstawowe zainteresowania naukowe to psychologia zmiany, ale jego badania związane są głównie z tematyka zachowań  nałogowych, samoregulacji oraz motywacji do zmiany. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest zagadnienie duchowości i psychologii. Prof.  Miller zmienił sposób, w jaki lekarze i inni specjaliści myślą o naturze nadużywania substancji psychoaktywnych, ich terapii i środków, które prowadzą do zmiany szkodliwych zachowań u pacjentów. Do pracy z pacjentami nadużywającymi alkohol wprowadził metodę krótkiej interwencji. W metaanalizie badań dotyczących metod terapii problemów alkoholowych wykazał, że najbardziej skuteczne są aktywne słuchanie i empatyczne reagowanie (ten styl pracy nazwał Motivational Interviewing; dialog motywujący), natomiast najmniej efektywne okazały się metody ‘pasywne’ (takie jak filmy i wykłady) i konfrontacyjne. William R. Miller stworzył  program treningu samokontroli, który okazał się sukcesem wśród osób pijących problemowo. Znaczącym odkryciem w tej serii badań było to, że ludzie pracujący na własną rękę za pomocą poradnika odnieśli średnio taki sam sukces w prowadzeniu zmian w ich sposobie picia, jak pacjenci będący w indywidualnym kontakcie terapeutycznym.

Dr n. med. Guy Undrill – specjalista psychiatra, konsultant medyczny w NHS Foundation Trust, wykładowca na Uniwersytecie w Bristolu (otrzymał prestiżowy tytuł „Trenera Roku 2013” przyznawany przez Royal College of Psychiatrists). Wieloletni członek zarządu MINT. Jego doświadczenia kliniczne obejmują pracę na ostrym oddziale psychiatrycznym, całodobowym oddziale interwencji kryzysowej oraz oddziale leczenia środowiskowego. Regularnie szkoli klinicystów w zakresie dialogu motywującego w wielu krajach, m.in. szkolił kuratorów i pracowników więziennictwa w Gruzji w ramach unijnego projektu rozwojowego.specjalista psychiatra. Jego doświadczenia kliniczne obejmują pracę na ostrym oddziale psychiatrycznym, całodobowym oddziale interwencji kryzysowej oraz oddziale leczenia środowiskowego (domowego). Regularnie szkoli klinicystów  w zakresie dialogu motywującego w wielu krajach. Szkolił kuratorów i pracowników więziennictwa w Gruzji w ramach unijnego projektu rozwojowego.

Dr Jeff Breckon jest ekspertem w psychologii zdrowia na Sheffield Hallam University. Specjalizuje się w obszarze aktywności fizycznej i diecie u osób prowadzących siedzący tryb życia. Dr Breckon posiada duże doświadczenie w pracy z ludźmi cierpiącymi na choroby przewlekłe, od otyłości i cukrzycy po choroby układu krążenia i artretyzm. Prowadzi szkolenia dotyczące komunikacji z dziedziny zdrowia, aktywności fizycznej, rehabilitacji, dbałości o zdrowie w miejscu pracy i sportu.

Dr David Prescott – jest certyfikowanym trenerem International Center for Clinical Excellence, ogólnoświatowej społeczności praktyków, menedżerów służby zdrowia, nauczycieli i naukowców zajmujących się promowaniem wysokiej jakości świadczeń w opiece zdrowotnej. Od 25 lat zajmuje się pomocą rodzinom, dorosłym oraz młodzieży w USA, w szczególności pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi, które były wykorzystane seksualnie. Jego zainteresowania kliniczne i szkoleniowe skupiają się na wzmacnianiu motywacji do zmiany, zastosowaniu DM w pracy klinicznej oraz rozwijaniu i utrzymywaniu relacji terapeutyczne, a więc zagadnieniach kluczowych w każdej sferze działalności pomocowej Interesuje się wpływem informacji zwrotnej dla specjalistów na zwiększanie postępów w leczeniu klinicznym. Zajmuje się także perspektywą neurobiologiczną w leczeniu wykorzystania seksualnego oraz agresji. Dr David Prescott jest członkiem założycielem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Przestępców Seksualnych (International Association for the Treatment of Sex Offenders). Jest również członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Prof. Chris Wagner jest psychologiem klinicznym. Zaczął praktykować Dialog Motywujący w 1995 roku, od 1998 roku jest członkiem MINT. W latach 2000-2008 działał we władzach tej organizacji. Prowadził witrynę internetową na temat DM, którą obecnie można zobaczyć w archiwum pod adresem internetowym www.motivationalinterview.net. Prowadzi semestralne zajęcia dla absolwentów kursów DM oraz liczne szkolenia i konsultacje w tym podejściu. Organizuje także szkolenia dla trenerów DM. Jego obszary zainteresowań to teorie pokrewne DM oraz zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy z grupą. Jego doświadczenia obejmują pracę zarówno w ramach pomocy ambulatoryjnej, jak i z pacjentami hospitalizowanymi oraz ze skazanymi w więzieniach. Ma duże doświadczenie w pracy z pacjentami z trudnościami z zakresu zdrowia psychicznego, zdrowia, uzależnień. Jest autorem wielu publikacji, w tym wspólnie z Karen Ingersoll książki bestselleru „Motivational Interviewing in groups”.

Zapisy na: www.amie.pl/konferencja/

Wszystkie wystąpienia Gości oraz sobotnie warsztaty będą tłumaczone na język polski.

W terminie 17-18.06.2018 odbędą się również warsztaty pokonferencyjne, które będą wyjątkową okazją do czerpania z praktycznej wiedzy naszych Gości. Więcej informacji  w zakładce http://www.amie.pl/szkolenia/