Skip to main content

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Szanowni Państwo,

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych’. Mamy ostatnie wolne miejsca, na szkolenie, które rozpoczyna się już 22 września. To 67 godzin praktycznej wiedzy.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 – 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. Dla nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów i innych zainteresowanych.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

tel 22/836 80 89, tel. 604 660 231,  tel 22/439 03 11, e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Program szkoleniowy obejmuje 67 godzin zegarowych realizowanych podczas 3 sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, w następujących terminach:

  • I. 22 – 24 września 2017 r.
  • II. 26 – 29 października 2017 r.
  • III. 24 – 26 listopada 2017 r.

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi jedynie 330 zł. W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie. Istnieje możliwość wykupienia noclegu.

Zakres merytoryczny:

  1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych.
  2. Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu
  3. Dialog motywujący.
  4. Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.
  5. Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.

Program merytoryczny opracowała Pani Izabela Dmitrowicz.

Dodatkowo planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH:

Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!