Skip to main content

Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

Zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie, w następujących terminach:

  • 7-9 października
  • 20-23 października
  • 18-20 listopada

(Obowiązkowa obecność podczas wszystkich zjazdów. Dopuszczalna ilość nieobecności 10% całości szkolenia)

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 300 zł.

W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe oraz całodzienne wyżywienie.

Projekt „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”  przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i in. lub dostrzegają ryzyko rozwijania się

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi prowadzących zajęcia profilaktyczne lub planujący prowadzenie tego typu zajęć w miejscu swojej prac.

Szkolenie obejmuje 67 godz. zegarowych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, wykładów i seminariów. Zakres merytoryczny:

  1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych.
  2. Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu
  3. Dialog motywujący.
  4. Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.
  5. Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.

Dodatkowo planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Więcej informacji na stronie internetowej www.etoh.edu.pl