Skip to main content

Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu

W ramach programu „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystywania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień i lekarzy”. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Ogłoszenie o projekcie
Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu

Szanowni Państwo,

zapraszamy realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień do uczestnictwa w projekcie szkoleniowym Metody profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od Internetu.

Warunki uczestnictwa:

  • wykształcenie wyższe;
  • przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami;
  • przesłanie do organizatora zaświadczenia o zatrudnieniu w placówce zajmującej się terapią uzależnień lub realizacją programów profilaktycznych w tym obszarze,
  • przesłanie skanów dokumentów (lista w formularzu zgłoszeniowym na stronie towarzystwa – www.krakowskietowarzystwomedyczne.pl),
  • dokonanie wpłaty po zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Program obejmuje 30 godziny zajęć warsztatowo wykładowych. Po odbyciu szkolenia otrzymacie Państwo certyfikat ukończenia szkolenia.

Termin szkolenia – 23-25.09.2016

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Celna 9

Zgłoszenia i kontakt:

Lidia Godzwon tel. 603 654 483 ,
http:// krakowskietowarzystwomedyczne.pl
kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl

KOSZT: 103,13 zł | numer konta: 28 1140 2004 0000 3902 7620 9343

W tytule przelewu prosimy wpisać „Szkolenie z zakresu uzależnienia od Internetu”  i dane uczestnika;

ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA NOCLEGÓW ANI  WYŻYWIENIA

Prowadzący:

  • dr n. hum. Lidia Godzwon – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta,  certyfikowany trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych
  • mgr Jarosław Bugaj – psychoterapeuta, trener profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Celna 9

Dodatkowo należy załączyć:

  1. Ksero dyplomu potwierdzającego wykształcenie
  2. Ksero certyfikatu
  3. Zaświadczenie z miejsca pracy o doświadczeniu pracy w obszarze uzależnień

Formularz wraz z załącznikami proszę przesłać na: kontakt@krakowskietowarzystwomedyczne.pl