Skip to main content

Internet i komputer

Internet
Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Cyberprzestrzeń – dobrodziejstwo czy zagrożenie?
Cele zajęć:

 • uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z cyberprzestrzeni;
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci internetowej;
 • rozwijanie kreatywnego myślenia oraz umiejętności współpracy w grupie.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_5

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Zaplątani w sieci – co uzależnia w cyberprzestrzeni?
Cele zajęć:

 • uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z cyberprzestrzeni;
 • poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z Internetu;
 • uwrażliwianie na problemy psychologiczne i społeczne pojawiające się we własnej grupie rówieśniczej;
 • rozwijanie empatii, umiejętności obserwacji i wrażliwości na innych.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_6

 

Scenariusz nr 3:
Temat zajęć: Internet – instrukcja obsługi.
Cele zajęć:

 • rozwijanie umiejętności świadomego korzystania z Internetu;
 • uwrażliwienie na zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z sieci internetowej;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;
 • doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia uwzględniające różne punkty widzenia.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Internet_i_komputer_Remedium_VII_2012_str_7

 

Gry komputerowe

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Granie na komputerze to nie grzech.
Cele zajęć:

 • zapobieganie nałogowemu korzystaniu z gier komputerowych;
 • zwiększanie wiedzy na temat sygnałów świadczących o nadużywaniu gier komputerowych;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z pomocy.

Czas trwania: 1×45 min.
Scenariusz do pobrania: Gry_komputerowe_Remedium_X_2012_str_4_5

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Grać czy nie grać?! Odpowiedzmy sobie po oksfordzku.
Cele zajęć:

 • rozwijanie świadomości dotyczącej korzyści oraz zagrożeń płynących z grania na komputerze;
 • rozwijanie umiejętności świadomego podejmowania decyzji oraz wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory;
 • zapobieganie nałogowemu korzystaniu z gier komputerowych.

Czas trwania: 1×45 min.
Scenariusz do pobrania: Gry_komputerowe_Remedium_X_2012_str_5_6

 

Cyberseks

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Między seksem a cyberseksem.
Cele zajęć:

 • uświadomienie różnic pomiędzy seksem a cyberseksem;
 • rozwijanie postawy podmiotowego traktowania drugiej osoby;
 • zwiększanie wiedzy na temat przyczyn uprawiania cyberseksu.

Czas trwania: 1×45 min.
Scenariusz do pobrania: Cyberseks_Remedium_IX_2012_str_6

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Internet – nowoczesny sposób na miłość?!
Cele zajęć:

 • rozwijanie świadomości dotyczącej siebie samego w sferze budowania relacji;
 • budowanie odpowiedzialności w obszarze podejmowania zachowań seksualnych;
 • zapobieganie nałogowemu korzystaniu z cyberseksu.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Cyberseks_Remedium_IX_2012_str_7