Skip to main content

Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej

Zapraszamy na szkolenie w ramach programu: „Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych” realizowanego na podstawie otrzymanego grantu z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Karkonoskie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne „Refugium” ogłasza nabór na szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych Implikacje do terapii w zakresie uzależnień behawioralnych na bazie wiedzy seksuologicznej.

Szkolenie prowadzone będzie ramach zadania: „Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień; lekarzy”.

W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby będące w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu terapeuty uzależnień,

Do szkolenia zostanie zakwalifikowanych 15 osób.

Przewidujemy 3 edycje szkolenia w 2017 roku:

  1. TERMIN SZKOLENIA: 08.06.2017 11.06.2017 /zgłoszenia do 30.06.2017r/
  2. TERMIN SZKOLENIA: 16.11.2017 – 19.11.2017 /zgłoszenia do 15.09.2017r/
  3. TERMIN SZKOLENIA: 07.12.2017 – 10.12.2017 /zgłoszenia do 15.09.2017r/

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: refugium@psychoprofilaktyka.eu 

Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 50,00 złotych. Osoby zakwalifikowane do szkolenia wnoszą opłatę po informacji zwrotnej od organizatora szkolenia.

Organizator nie zapewnia wyżywienia, noclegów oraz nie zwraca kosztów dojazdu. Orientacyjny koszt wyżywienia na miejscu w ośrodku „Polny Krzew”:

śniadanie – 12 zł; obiad – 23 zł, kolacja – 12 zł, nocleg – 45 zł; istnieje możliwość otrzymania rachunku za pobyt, za opłatę szkoleniową oraz możliwość podbicia delegacji.

Więcej informacji na stronie:http://psychoprofilaktyka.eu oraz telefonicznie pod numerem telefonu 509 403 612

Szkolenie będzie odbywało się w ośrodku „Polny Krzew” w Szklarskiej Porębie
ul. Muzealna 3
http://polny-krzew.pl

Osoby prowadzące szkolenie:

  • Sławomir Jakima: lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS, certyfikat seksuologa klinicznego Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, członek PTS, PTMS, PTP, Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej, redaktor naczelny Seksuologii Polskiej oficjalnego czasopisma naukowego PTS,
  • Ewa Małachowska: specjalista psycholog kliniczny, licencjonowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, certyfikat seksuologa klinicznego PTS,
  • Anna Kasprzak: lekarz specjalista  psychiatra, specjalista terapii uzależnień, w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie szkolenia do certyfikatu seksuologa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
  • Andrzej Peda: psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej,
  • Józef Leśniak: specjalista profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, specjalista terapii uzależnień, superwizor rekomendowany przez KBdsPN,

Józef Leśniak
Koordynator szkolenia
KTP „Refugium”
tel. 509 403 612

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.