Skip to main content

Hazard

Scenariusz nr 1:

Temat zajęć: Hazard nie jedno ma imię.
Cele zajęć:

wzrost wiedzy na temat przyczyn i skutków hazardu;
rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia.

Czas trwania: 2×45 min.

Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_6_7
Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: Wiem, czego chcę! O sztuce podejmowania decyzji

Cele zajęć:

rozwinięcie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji
rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z emocjami podczas dokonywania wyborów

Czas trwania: 2 x 45 min.
Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2014_str_4_6