Skip to main content

Hazard

Scenariusz nr 1:
Temat zajęć: Ryzykować czy nie? O sztuce podejmowania decyzji.
Cele zajęć:

  • dostarczenie wiedzy na temat procesu podejmowania decyzji;
  • rozwijanie umiejętności świadomego dokonywania wyborów oraz uwzględniania towarzyszących temu realnych i potencjalnych konsekwencji;
  • rozwijanie zdolności autorefleksji i samoobserwacji wzmacniających możliwości samokontroli nastolatka;
  • uświadomienie ryzyka i konsekwencji związanych z podejmowaniem zachowań hazardowych.

Czas trwania: 2×45 min.
Scenariusz do pobrania: Hazad_Remedium_VI_2012_str_6

 

Scenariusz nr 2:
Temat zajęć: O co tyle hałasu?! Zagrożenia związane z hazardem.
Cele zajęć:

  • dostarczenie wiedzy i informacji na temat nałogowych zachowań hazardowych oraz utrwalających je mechanizmów;
  • uzmysłowienie skutków i konsekwencji nałogowego hazardu;
  • przeciwdziałanie uzależnieniu od hazardu.

Czas trwania: 1×45 min.
Scenariusz do pobrania: Hazard_Remedium_VI_2012_str_7