Skip to main content

Eketywna profilaktyka

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Krajowe Biudo ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja Praesterno zapraszają do wzięcia udziału w programie szkoleniowym:

Zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych prowadzących profilaktykę uzależnień oraz do placówek wychowawczych dla młodzieży, funkcjonujących w strukturze Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Na część szkoleniową programu składają się:

(1) e-learningowy blok wykładowy – wspólny dla wszystkich uczestników 30-godzinny pakiet wykładów, umieszczony w Internecie i kończący się testem wiedzy. Autorami są wybitni eksperci.

Blok warsztatowo – superwizyjny – realizowany w dziesięciu 12-osobowych grupach w formie trzech trzydniowych zjazdów. Każdy zjazd obejmuje:

(2) blok warsztatowy – pierwsze dwa dni każdego zjazdu,

(3) blok  superwizyjny – trzeci dzień każdego zjazdu.

Blok warsztatowo-superwizyjny będzie prowadzony w okresie październik – grudzień 2017 r.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie https://eprofi.praesterno.pl

O uczestnictwie w części warsztatowo-superwizyjnej projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie https://eprofi.praesterno.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Tomka Kowalewicza, członka Zarządu Fundacji Praesterno:
mailowo – na adres biuro@praesterno.pl lub telefonicznie – nr 601 311 454.