Skip to main content

Edukator Profilaktyki Uzależnień

2018-04-26

Na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień”.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób pracujących z młodzieżą w obszarze profilaktyki uzależnień, ich rozwój zawodowy i potwierdzenie kwalifikacji uczestników szkolenia w zakresie Edukatora Profilaktyki Uzależnień.

Szkolenie składa się z 4 zjazdów i obejmuje 100 godz., planowane formy zajęć – trening psychologiczny 30 godz., warsztaty 40 godz., staż w Ośrodka Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku 20 godz., wykłady 10 godz.

Jedna grupa uczestników liczyć będzie 20-30 osób, która w procesie realizacji szkolenia będzie dzielona na dwie podgrupy nie większe niż 15 osób każda. W jednej podgrupie może być tylko jedna osoba z tego samego miejsca pracy.

Dla osób, które mają ukończony w 2016 r. lub 2017 r. pierwszy stopień szkolenia Edukator Profilaktyki Uzależnień, planujemy uruchomienie drugiego stopnia szkolenia (w przypadku zebrania się 15 osobowej grupy). Drugi stopień szkolenia może zostać uruchomiony zarówno w I, jak II szkoleniu.

Terminy szkoleń:
I szkolenie – terminy poszczególnych sesji zajęć:

  • 1 sesja: 09.05.18r. – 11.05.18r.
  • 2 sesja: 23.05.18r. – 25.05.18r.
  • 3 sesja: 14.06.16r. – 15.06.18r.
  • 4 sesja: 28.06.18r. – 29.06.18r.

II szkolenie – terminy poszczególnych sesji zajęć:

  • 1 sesja: 15.05.18r.- 17.05.18r.
  • 2 sesja: 06.06.18r.- 08.06.18r.
  • 3 sesja: 20.06.18r.- 21.06.18r.
  • 4 sesja: 12.07.18r.- 13.07.18r.

Miejsce szkolenia (wykłady, warsztaty, zakwaterowanie): Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, ul. Odrębna 4, 00-001 Warszawa. Dojazd z Warszawy: Autobusem nr 142 i 702 przystanek Odrębna 01.

Miejsce stażu: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku, ul. Kochanowskiego 27/29 (wejście od ul. Borowej 6/12).

Szczegółowe informacje znajdują się w Programie i zasadach uczestnictwa oraz Harmonogramie – w załącznikach oraz na stronach: www.mcps.com.plwww.konstruktywny.eu.

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się
na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju (www.konstruktywny.eu)

Zgłoszenia:

  • I szkolenie – do 30 kwietnia 2018 r.
  • II szkolenie – do 7 maja 2018 r.