Skip to main content

„Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych” – rekrutacja na szkolenie do 18 lutego br

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Głównym celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień behawioralnych wśród młodzieży.

Program
Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.
– warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą – 20 godzin,
– wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia i profilaktyki uzależnień behawioralnych – 10 godzin,
– warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej – 30 godzin,
– warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku – 20 godzin,
– warsztaty superwizji własnej pracy profilaktycznej – 20 godzin.

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Kryteria udziału
Podstawowym kryterium udziału w szkoleniu jest bycie realizatorem programów profilaktycznych.
Pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą miały osoby pracujące w placówkach świadczących bezpłatną  pomoc w obszarze profilaktyki uzależnień. Liczba uczestników szkolenia wynosi 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy szkolenia

27.02-1.03.19r.; 28 – 29.03.19r.; 25 – 26.04.19r.; 29 – 31.05.19r.

Informacje dodatkowe
Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie podczas sesji szkoleniowych.
Realizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie.

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdujący się na stronie internetowej Fundacji Konstruktywnego Rozwoju (www.konstruktywny.eu) i przesłać na adres Fundacji: fundacja@konstruktywny.eu do 18 lutego 2019 r.

Informacje o szkoleniu znajdują się również na stronie Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii  (www.kpbn.gov.pl).

Edyta Borkowska – koordynator szkolenia
Biuro Fundacji
ul. Czaplickiego 7, 05-400 Otwock
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00), 695 920 709

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Więcej informacji na stronie http://konstruktywny.eu/aktualnosci/rekrutacja-na-szkolenie-edukator-profilaktyki-uzaleznien-behawioralnych/

Oprac. na podstawie informacji organizatora szkolenia