Skip to main content

DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy terapeuty uzależnień

Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie zaprasza do udziału w szkoleniu

DIALOG MOTYWUJĄCY w pracy  terapeuty uzależnień

DIALOG MOTYWUJĄCY jest metodą o coraz szerszej popularności i efektywnym zastosowaniu w pracy z klientami ze względu na jego skuteczność i rzetelne podstawy teoretyczne.

Udział w szkoleniu pozwoli na

 • poznanie podstawowych i zaawansowanych technik stosowanych w dialogu motywującym
 • nabycie umiejętności oceny poziomu motywacji klienta do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany w terapii uzależnienia,
 • nabycie i pogłębienie umiejętności komunikacji z klientem, motywowanie go do zmian w zakresie rozwiązywania różnych trudności, w tym związanych z uzależnieniem, ale i osobistych, rodzinnych
 • nabycie umiejętności reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientem
 • nabycie umiejętności radzenia sobie z oporem i napięciem klienta

PROGRAM SZKOLENIA

 • ETAP I 
  • Dialog Motywujący. Podstawowe założenia i metody.
   • podstawowe założenia i zagadnienia teoretyczne Dialogu Motywującego
   • wzmacnianie postaw zgodnych z filozofią DM
   • zasady posługiwania się metodami DM
   • rozpoznawanie pułapek motywacyjnych
   • ćwiczenie umiejętności identyfikacji faz zmiany.
 • ETAP II
  • Dialog Motywujący. Trening umiejętności.
   • Obejmie doskonalenie oraz rozwijanie umiejętności pracy motywującej oraz samomotywowania do zmiany, a w tym:
   • doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy skoncentrowanej na kliencie
   • pogłębianie umiejętności zrozumienia i zastosowania w rozmowie filozofii i zasad DM
   • nabycie umiejętności biegłego posługiwania się technikami motywującymi
   • nauka kluczowych umiejętności językowych (języka zmian i języka podtrzymania). Zdobywanie umiejętności stosowania interwencji motywujących
 • ETAP III
  • Dialog Motywujący. Zaawansowany trening umiejętności.
   • Intensywne ćwiczenia mające na celu doskonalenie praktycznych umiejętności biegłego stosowania  Dialogu Motywującego.
   • Superwizja pracy własnej
   • Uzyskanie informacji zwrotnej na temat własnych umiejętności posługiwania się DM.
   • Szkolenie prowadzone przez specjalistę Centrum Dialogu Motywującego w Warszawie.
   • Udział w szkoleniu mogą wziąć terapeuci uzależnień oraz osoby w trakcie szkoleń do certyfikatu.

Kosz całkowity:120 zł obejmuje 40 godzin szkolenia, materiały edukacyjne oraz posiłki.

Terminy zjazdów:3-5.11.2017r. oraz 9-10.12.2017r.

Miejsce szkolenia: Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA ul. Średnia 11, Leszno

Zgłoszenia:e-mail: sekretariat@fundacjastrefapl.pl

Informacjewww.fundacjastrefapl.plFB Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA

Telefon:695-933-132