Skip to main content

VI Zjazd Realizatorów programów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Polska Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae zaprasza do udziału w „VI Ogólnopolskim Zjeździe realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym – Warszawa 2020”, dofinansowanym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, który odbędzie się w dniach 12 – 13 października 2020 r. w hotelu Arche Krakowska w Warszawie, przy Al. Krakowskiej 237.

Zjazd jest organizowany we współpracy z Działem Rozwiązywania Problemów Hazardowych Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Ze względu na trwającą epidemię covid-19  dostępna jest bardzo ograniczona liczba miejsc. Dlatego do udziału w Zjeździe zapraszany jest 1 przedstawiciel z każdego podmiotu realizującego program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków FRPH.

Udział w zjeździe jest bezpłatny. Uczestnikom zjazdu jest zapewniane wyżywienie, a uczestnikom spoza Warszawy – również noclegi w pokojach jednoosobowych.

Fundacja Prosi o jak najszybszą rejestrację online i zgłoszenie ewentualnej propozycji prezentacji poprzez link:

https://docs.google.com/forms/d/1_bC0mBS1JyqRL0Lx85dMtF3UYqTi4holFD7yYh6UQo4/edit?usp=sharing

Ze względu na epidemię decydując się na udział w Zjeździe będziecie Państwo zobowiązani do przestrzegania zaleceń organizacyjnych i sanitarnych wynikających z obowiązujących w tym zakresie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae