Skip to main content

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży – II edycja

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie Psychoterapia Uzależnień Dzieci i Młodzieży dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień lub posiadających status osoby uczestniczącej w szkoleniu w przedmiocie uzależnień.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie specyficznych kompetencji zawodowych w prowadzeniu psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży.

Program szkolenia:
– warsztaty – grupa otwarcia i rozwoju zawodowego w obszarze prowadzenia terapii z uzależnioną młodzieży w wymiarze 20 godz.
– wykłady dotyczące aktualnej wiedzy na temat okresu adolescencji, diagnozy uzależnień dzieci i młodzieży, metodach prowadzenia terapii, pracy z rodziną, profilaktyki uzależnień w wymiarze 10 godz.;
– warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, interwencji kryzysowej, pracy z rodziną, wykorzystywane w terapii uzależnień dzieci i młodzieży w wymiarze 40 godz.;
– warsztaty w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Dzieci i Młodzieży w Otwocku w wymiarze 20 godz.;
– warsztaty superwizji własnej pracy terapeutycznej w wymiarze 20 godz.

Razem 110 godzin dydaktycznych szkolenia realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.

Liczba uczestników szkolenia 15 osób, W GRUPIE WARSZTATOWEJ MOŻE BYĆ TYLKO JEDNA OSOBA Z TEGO SAMEGO MIEJSCA PRACY!

Miejsce szkolenia:

  1. warsztaty, wykłady – Dom Terapii, ul. Kąkolowa 6, 04-484 Warszawa.
  2. staż (forma hybrydowa – uzależniona od sytuacji epidemicznej): Ośrodek Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy, 05-400 Otwock, ul. Kochanowskiego 27/29 lub zdalnie za pośrednictwem komunikatora zoom.

Terminy zjazdów:
I sesja 30.09-2.10.21r.
II sesja 21-23.10.21r.
III sesja 12-13.11.21r.
IV sesja 9-11.12.21r.

Godziny szkolenia:
sesje 3-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-19.00
III dzień 9.00-18.30
sesje 2-dniowe:
I dzień 10.00-19.00
II dzień 9.00-18.30

Warunki ukończenie szkolenia

Wymogiem ukończenia szkolenia będzie frekwencja na poziomie co najmniej 90%, pozytywne zaliczenie testu wiedzy, realizacja zadania praktycznego podczas warsztatów i przedstawienie własnej pracy terapeutycznej podczas superwizji. Osoby spełniające te wymogi otrzymają certyfikat potwierdzający specyficzne kompetencje w zakresie prowadzenia psychoterapii uzależnień dzieci i młodzieży co będzie równoznaczne z rekomendacjami udzielonymi w obszarze podstawowej gotowości do pracy w tym zakresie. W sytuacji, kiedy uczestnik nie zaliczy wymogów szkoleniowych – otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu i jego wymiarze godzinowym.

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione wyżywienie (obiad i serwis kawowy).

Realizator szkolenia dysponuje 12 odpłatnymi miejscami noclegowymi.

Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.gle/xqjTvTx9b9rsd4X97

Program i harmonogram
harmonogram szkolenia

Szczegółowe informacje

Edyta Borkowska
Koordynator
Fundacja Konstruktywnego Rozwoju
www.konstruktywny.eu
22 779 70 98 (w godz. 12.00-19.00)
695 920 709