Skip to main content

Terapia Schematów i DBT – szkolenie dla specjalistów psychoterapii uzależnień

Akademia Myśli i Emocji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu pt. „Terapia
Schematów i inne skuteczne metody w zastosowaniu do uzależnień
behawioralnych”.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi metodami o udokumentowanej skuteczności: terapeutów z technikami Terapii Schematów (TS) i Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT). Ponadto celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie tych metod i nabycie umiejętności ich stosowania w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie i z grup ryzyka. Szkolenie ma też na celu wprowadzenie do pojęciowego modelu terapii schematu i dialektycznej terapii behawioralnej, zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w tych podejściach tak, by uczestnicy czuli się na siłach praktykować nabyte umiejętności w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia.

Warunki udziału w szkoleniu:
Szkolenie jest kierowane do certyfikowanych specjalistów psychoterapii/terapii uzależnień. Każdy z uczestników może wziąć udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający kwalifikacje.

Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia, Akademia Myśli i Emocji będzie się kontaktować telefonicznie w sprawie kwalifikacji – każdy w zgłoszeniu może wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizacja szkolenia:
Każdy uczestnik weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz książkę o treści przydatnej do nauki terapii schematu i do dalszego rozwoju specjalistycznych umiejętności w pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień.

Zakwaterowanie:
Zakwaterowanie w hotelu wraz z wyżywieniem w trakcie warsztatów jest dla uczestników
bezpłatne. Organizator szkolenia nie pokrywa kosztów dojazdu.

Zapisy i informacje: http://www.amie.pl/uzaleznienia/terapia-schematow-dbt/
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 79

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie uzyskało dofinansowanie w ramach Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Oprac. na podstawie informacji Akademii Myśli i Emocji