Skip to main content

Szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych – terminy wrzesień / październik 2019

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zapraszają do udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

3-dniowe szkolenie, które jest przeznaczone dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, odbędzie się w terminach: 18, 19, 20 września 2019 r. i 9, 10, 11 października 2019 r. w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda).

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki, stosowania wczesnej interwencji oraz terapii osób zagrożonyc07h lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Dokładny plan szkolenia i FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępne są na stronie: http://www.tppu.org/aktualnosci/198-zaproszenie-na-szkolenie-z-zakresu-uzaleznien-behawioralnych-w-2019r-dodatkowe-terminy
W formularzu należy KONIECZNIE podać konkretny termin szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu są proszone o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: profilaktyka@tppu.org

Dodatkowych informacji udziela Mariola Kasprzycka – profilaktyka@tppu.org lub nr tel. 56 652 23 94

Uczestnicy nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.
Koszty dojazdu, parkingów oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji TPPU.