Skip to main content

Szkolenie z zakresu terapii schematów w uzależnieniach

Akademia Myśli i Emocji zaprasza do udziału w specjalistycznym szkoleniu „Terapia schematów w uzależnieniach”. Szkolenie w całości finansowane jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Zadania 2.2. Narodowego Programu Zdrowia

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu wprowadzenie do pojęciowego modelu terapii schematu, zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w tym podejściu tak, by uczestnicy czuli się na siłach praktykować nabyte umiejętności w pracy terapeutycznej z klientami z problemem uzależnienia. W trakcie cyklu szkoleń zaplanowano również superwizje.

Warunki udziału w szkoleniu:

W szkoleniu mogą wziąć udział certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, osoby będące w trakcie certyfikacji na psychoterapeutę uzależnień oraz psychologowie pracujący z osobami używającymi narkotyków. Każdy z uczestników może wziąć udział w cyklu czterech dwudniowych szkoleń połączonych z superwizją. Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i załączyć dokument potwierdzający kwalifikacje. Z osobami, które prześlą kompletne zgłoszenia będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie kwalifikacji  – każdy w zgłoszeniu może wybrać proponowany termin rozmowy telefonicznej. Liczba miejsc jest ograniczona.

Termin i miejsce: Warszawa, marzec – październik 2019 r. (4 dwudniowe zjazdy)

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną przydzielone do czterech grup szkoleniowych. W zgłoszeniu należy zaznaczyć preferowaną grupę. Organizator zastrzega sobie prawo kwalifikacji do innej grupy niż preferowana w przypadku braku miejsc.

Terminy zajęć:

Grupa I  1-2.04.2019, 6-7.05.2019, 9-10.09.2019, 7-8.10.2019

Grupa ll  8-9.04.2019, 13-14.05.2019, 16-17.09.2019, 14-15.10.2019

Grupa III 15-16.04.2019, 20-21.05.2019, 23-24.09.2019, 21-22.10.2019

Grupa IV  29-30.04.2019, 27-28.05.2019, 30.09-1.10.2019, 28-29.10.2019

Rejestracja na szkolenie Terapia Schematów została zamknięta.

Organizacja szkolenia:

Każdy uczestnik weźmie udział w 4 dwudniowych zjazdach. Uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz książkę o treści przydatnej do nauki terapii schematu i do dalszego rozwoju specjalistycznych umiejętności w pracy terapeutycznej w obszarze uzależnień.

Zakwaterowanie:

AMiE jako organizator szkolenia pokrywa koszty związane z zakwaterowaniem w hotelu oraz wyżywieniem w trakcie szkolenia. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Dodatkowe informacje: uzaleznienia@amie.pl oraz http://www.amie.pl/uzaleznienia/terapia-schematow/

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 79