Skip to main content

Szkolenie w zakresie umiejętności prowadzenia superwizji

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień ogłasza nabór chętnych do udziału w II edycji szkolenia teoretyczno- warsztatowego na rok 2021/22 dla aplikantów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

Szkolenie posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018), jest zasadniczą częścią pierwszej w Polsce ścieżki aplikacji superwizora (szczegóły) w zakresie nabywania i rozwijania umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin, umożliwiającą uzyskanie certyfikatu superwizora psychoterapii uzależnień nadawanego przez RSPU.

Zapisy na szkolenie:
Rejestracja elektroniczna- formularz
Dostarczenie wymaganych dokumentów do Biura KRAK-UZ
Osoby spełniające kryteria odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem KRAK-UZ

KLIKNIJ po więcej informacji

Oprac. na podstawie informacji organizatora.