Skip to main content

Szkolenie przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Fundacja strefaPL zapraszają do udziału w szkoleniu przygotowującym nowych realizatorów programu ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców’’

„SZKOŁA dla RODZICÓW i WYCHOWAWCÓW jest programem rekomendowanym, którego celem jest rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców. Oferta szkoleniowa kierowana jest do pedagogów, psychologów i nauczycieli pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych.

Szkolenie składa się z trzech części o następującej tematyce i wymiarze czasowym:

– RELACJA i DIALOG – 40 godzin

– RODZEŃSTWO – 40 godzin

– NASTOLATEK – 40 godzin

Szkolenie prowadzą Joanna Sakowska i Ewa Jonek – współtwórczynie programu, trenerki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

KOSZT UCZESTNICTWA w całym cyklu szkolenia to 450 zł od osoby.

Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne oraz zapewniamy wyżywienie podczas szkolenia.

TERMIN: część I pn. RELACJA i DIALOG 2-5 lutego 2019r. w godzinach od 9.00 do 19.00 z przerwą obiadową. Terminy kolejnych zjazdów zostaną ustalone z grupą.

MIEJSCE: Centrum Profilaktyki – AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul. Średnia 11,
ZGŁOSZENIA: Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrefapl.pl.
INFORMACJA: telefon: 663 519 564 oraz www.fundacjastrefapl.pl

Ww. zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Realizatorem działań jest Fundacja strefaPL.