Skip to main content

Szkolenie: profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

3-dniowe szkolenie przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, które odbędzie się w siedmiu terminach do wyboru:

– 19, 20, 21 lutego 2020r.

– 4, 5, 6 marca 2020 r..

– 8, 9, 10 kwietnia 2020r.

– 13, 14, 15 maja 2020r.

– 3, 4, 5 czerwca 2020 r.

– 16, 17, 18 września 2020r.

– 7, 8, 9 października 2020r.

Szkolenie odbędzie się w Towarzystwie Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu, ul. Jęczmienna 10/7 (III piętro, winda).

Na formularzu zgłoszenia należy koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników
z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Uczestnicy nie ponoszą kosztów za udział w szkoleniu, obiadów, bufetu kawowego.

Koszty dojazdu oraz noclegów nie są zwracane przez organizatora.     

Plan szkolenia:

I dzień:

8.30 – 9.15 – Czym są uzależnienia behawioralne i czym różnią się od uzależnień chemicznych – Wczesne sygnały ostrzegawcze uzależnienia od hazardu. Diagnoza hazardu problemowego i patologicznego

9.15 – 10.00 –   Hazard w okresie dorastania, patologiczny hazard

10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę

10.15 – 11.00 – Wybrane zagadnienia w zakresie nadzoru nad rynkiem gier hazardowych w Polsce ( Izba Celna w Toruniu)

11.00 – 13.15 –  Diagnoza i interwencja kryzysowa, wskazania dla profilaktyki (przerwa kawowa w trakcie warsztatu od 12.00-12.10)

13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad
14.00 – 16.15 – Iluzyjne myślenie hazardzisty o wygranej (przerwa kawowa w trakcie warsztatu)

II dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 – 9.15 – Uzależnienie od komputera, Internetu, opis zjawiska, skala problemu

9.15 – 10.00 – Rodzaje i charakterystyka zachowań związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od komputera, Internetu oraz zaburzeń współwystępujących

10.00 – 10.15 – Przerwa kawowa

10.15 – 11.00 – Przyczyny, czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia, sygnały ostrzegawcze

11.00 – 12.15 – Wczesna profilaktyka zachowań problemowych związanych z używaniem komputera, Internetu implikacje  (przerwa kawowa w czasie warsztatu)

12.15 – 13.15 – Konsekwencje problemowego używania komputera, Internetu

13.15 – 14.00 – Przerwa na obiad

14.00 – 14.45 – Inne zagrożenia społeczno-wychowawcze:(cyberprzemoc, pedofilia w sieci, pornografia, sexting, cyberbuliing, cyberprzestępczość)

14.45 – 15.30 – Aspekty prawne, odpowiedzialność karna

 

III dzień: szkolenie poprowadzi mgr Mariola Kasprzycka- TPPU Toruń

8.30 – 9.15 – Etapy rozwoju uzależnienia od komputera, Internetu,  kryteria diagnostyczne DSM-IV, V i ICD 10

9.15 – 10.00  –  Kierunki wstępnej diagnozy problemu (metody i kryteria oceny), określenie celów terapii

10.00 – 10.15 – Przerwa na kawę

10.15 – 11.00 –  Motywowanie, ocena gotowości klienta do zmiany

11.00 – 11.45 –  Praca nad odzyskaniem lub poprawą samokontroli

11.45 – 13.00 –  Studium przypadku- strategie prowadzące do zmiany (przerwa kawowa w trakcie warsztatu 12.00-12.10)

13.00 – 13.45 – Przerwa na obiad

13.45 – 14.45 – Trening nowych zachowań, strategie wprowadzania zmian

14.45 – 15.30 – Rola rodziny w profilaktyce oraz procesie leczenia

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia. Wręczenie zaświadczeń uczestnikom szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: profilaktyka@tppu.org

FORMULARZ DO POBRANIA

Zgłoszenie proszę przysłać do 10 lutego 2020r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela Anna Komorowska – profilaktyka@tppu.org lub nr tel. 56 652 23 94

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.