Skip to main content

Szkolenie online dotyczące profilaktyki uzależnień behawioralnych

W imieniu Towarzystwa Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w formie online dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych
lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu. Osoby uczestniczące otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie online przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, które odbędzie się w następujących terminach:

  • 19 – 21 maja 2021 r.
  • 9 – 11 czerwca 2021 r.

Więcej informacji o szkoleniu dostępne na stronie TPPU.

Prosimy na formularzu zgłoszenia koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje. Liczba miejsc ograniczona.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

 

Zgłoszenie proszę przysłać do 10 maja 2021 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)

Dodatkowych informacji udziela p. Anna Jakimiuk –

profilaktyka@tppu.org pod nr tel. 608 084 261 lub 56 652 23 94

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii