Skip to main content

Szkolenie „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych w praktyce realizatorów programów profilaktycznych”. Szkolenie obejmuje 80 godzin praktycznej wiedzy i jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli grup zawodowych realizujący działania w zakresie profilaktyki uzależnień behawioralnych (m.in. profilaktycy, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele wychowawcy), osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów i in.

W ramach szkolenia organizator zapewnia: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w ośrodku Fundacji ETOH. Na terenie ośrodka Fundacji ETOH przestrzegamy wszystkich obostrzeń i zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Program szkoleniowy obejmuje 80 godzin dydaktycznych zajęć realizowanych podczas 4 trzydniowych sesji, które odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH (ul. Mszczonowska 6 Warszawa), w następujących terminach:

EDYCJA I szkolenia:

sesja I 11-13 czerwca 2021

sesja II 5-7 lipca 2021

sesja III 3-5 września 2021

sesja IV 8-10 października 2021

EDYCJA II szkolenia:

sesja I 7-9 lipca 2021

sesja II 23-25 sierpnia 2021

sesja III 20-22 września 2021

sesja IV 11-13 października 2021

 

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 170 zł.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  (dostępny na stronie www.etoh.edu.pl w aktualnościach) prosimy przesłać najpóźniej do 4.06.2021 roku.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Wprowadzenie do tematyki uzależnień behawioralnych.
  2. Wykorzystanie technik poznawczo-behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu.
  3. Dialog motywujący.
  4. Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.
  5. Wykorzystanie elementów Terapii Schematów do prowadzenia zajęć profilaktycznych.
  6. Praca własna nad przekonaniami dotyczącymi uzależnień behawioralnych.
  7. Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.

 

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: tel.  22/836 80 89, tel. 22/439 03 11, e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Informacje o szkoleniu wraz z formularzem zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej www.etoh.edu.pl