Skip to main content

Szkolenie dla realizatorów programów profilaktycznych – profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych

Fundacja ETOH i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Między Lwem a Pogromcą. Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych dla realizatorów programów profilaktycznych”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz z młodymi dorosłymi, którzy realizują w swoim środowisku programy profilaktyczne i spotykają się z problemem uzależnienia od Internetu, gier, hazardu, zakupów, seksu i innych.

Jeśli pracujesz/współpracujesz z placówkami oświatowymi (nauczyciele, wychowawcy,pedagodzy, psycholodzy) lub pracujesz jako profilaktyk w organizacjach pozarządowych to szkolenie jest dla Ciebie.

Program szkoleniowy obejmuje 83 godziny zajęć realizowanych podczas IV sesji, zajęcia odbędą się w siedzibie Fundacji ETOH, które zaplanowane są w następujących terminach:

I 30 sierpnia – 1 września 2019 r.

II 4 – 6 październik 2019 r.

III 14 – 17 listopad 2019 r.

IV 6 – 8 grudzień 2019 r.

Dodatkowo w trakcie szkolenia planowana jest wizyta studyjna w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją”.

Opłata za udział w zajęciach wynosi jedynie 50 zł – w ramach szkolenia jest zapewnione: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz całodzienne wyżywienie i nocleg.

Zakres merytoryczny:

1. Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

2. Wykorzystanie technik poznawczo – behawioralnych do pracy z dziećmi i młodzieżą w budowaniu zdrowych przekonań w odniesieniu do zachowań zagrażających uzależnieniu behawioralnemu.

3. Dialog motywujący.

4. Praca z rodziną i osobami bliskimi w profilaktyce uzależnień behawioralnych, jako nierozerwalny element kompleksowej profilaktyki.

5. Prezentacja propozycji zajęć profilaktycznych.

Program merytoryczny opracowała Pani Izabela Dmitrowicz.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH (pokój 38):

Tel. 22/836 80 89, tel. 22/439 03 11, e-mail: profilaktyka@etoh.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej Fundacji: www.etoh.edu.pl.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji ETOH