Skip to main content

Szkolenia przygotowujące nowych realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego – „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz ze Fundacją strefaPL zapraszają na szkolenia przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020.

Oferta kierowana jest do psychologów i pedagogów pracujących w szkołach, placówkach systemu oświaty i organizacjach pozarządowych.

Szkolenie składa się z trzech części o następującej tematyce i wymiarze czasowym:

RELACJA i DIALOG: 40 godzin,

RODZEŃSTWO: 40 godzin,

NASTOLATEK: 40 godzin

Trenerkami szkolenia są Ewa Jonek i Joanna Sakowska – współtwórczynie programu, trenerki z  wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Terminy szkolenia:

Grupa II – 30.03-19.11.2019 r.
Relacja i Dialog 30.03 – 2.04.2019
Rodzeństwo 7 – 10.09.2019
Nastolatek 16 – 19.11.2019

 

Koszt szkolenia:
Koszty uczestnictwa w całym szkoleniu wynosi 450 zł od osoby.
Organizatorzy zapewniają materiały dydaktyczne i wyżywienie.

Miejsce szkolenia:
Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie
ul. Średnia 11
64-100 Leszno

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (kliknij aby pobrać).

Informacji o szkoleniu udziela organizator:

+48 663-519-564
Fundacja StrefaPL
ul. Średnia 11
64 – 100 Leszno