Skip to main content

Seminarium „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych – edycja XV” – trwa nabór chętnych

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym pt. „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XV”. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE

(1) Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy.

Omówione zostaną następujące formy uzależnień:

  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.

(2) Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.

(3) Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

(4) Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?
grupa sobotnia:    26 października, 9 i 23 listopada, 7 grudnia 2019 r.; 11 i 25 stycznia 2020 r.

grupa niedzielna: 27 października, 10 i 24 listopada, 8 grudnia 2019 r.; 12 i 26 stycznia 2020 r.


GDZIE?
Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.


DLA KOGO?
Program jest skierowany do studentów lat II – V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.


Szczegółowe informacje i zapisy online na stronie:

www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl

Program będzie realizowany w dwóch 12-15 osobowych grupach.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.