Skip to main content

Profilaktyka, wczesna interwencja, diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych – szkolenie online

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym profilaktyki, wczesnej interwencji, diagnozy i terapii uzależnień behawioralnych.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, zwiększenie umiejętności uczestników z zakresu profilaktyki oraz stosowania wczesnej interwencji osób zagrożonych lub uzależnionych od hazardu, komputera/Internetu, nowych technologii.

Program szkolenia dostępny na stronie organizatora: https://www.tppu.org/aktualnosci/249-rusza-kolejna-edycja-szkolen-z-zakresu-uzaleznien-behawioralnych-on-line 

Osoby uczestniczące w pełnych 3 dniach otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

3-dniowe szkolenie online przeznaczone jest dla pedagogów, profilaktyków pracujących
w placówkach oświatowych, wychowawczych, w poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
które odbędzie się w następujących terminach:

  • 16-18 lutego 2022 r.
  • 16-18 marca 2022 r.

Pobierz FORMULARZ zgłoszenia (Na formularzu zgłoszenia należy koniecznie zaznaczyć termin szkolenia, który Państwa interesuje.)

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii