Skip to main content

„Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XVI

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacja Praesterno zapraszają do udziału w programie seminaryjno-warsztatowym „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XVI. Uczestnictwo jest bezpłatne i poświadczone certyfikatem.

Celem 48-godzinnego programu jest zapoznanie uczestników z jak najszerszym spektrum zagadnień z obszaru profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, co umożliwi im kompetentne postępowanie w przyszłej pracy zawodowej z klientami/pacjentami z problemem należącym do tej kategorii oraz – jeśli problematyka zainteresuje uczestników szkolenia – świadome podjęcie decyzji o wyborze specjalizacji w obszarze uzależnień behawioralnych i pogłębianie wiedzy i umiejętności w tym zakresie w dalszej edukacji.

BLOKI TEMATYCZNE

(1) Wiedza na temat uzależnień behawioralnych: charakterystyka, etiologia, mechanizmy.

Omówione zostaną następujące formy uzależnień:

  • hazard
  • uzależnienie od urządzeń multimedialnych (komputer/Internet, konsole gier elektronicznych, telefony komórkowe)
  • skłonność do kompulsywnych zakupów
  • powstrzymywanie się od jedzenia oraz obsesja na punkcie bycia umięśnionym
  • samookaleczanie się lub podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych lub dokonywanie kradzieży w celu obniżenia napięcia emocjonalnego lub poprawienia nastroju.

(2) Diagnostyka zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi i stopnia uzależnienia.

(3) Koncepcje profilaktyki uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

(4) Terapia uzależnień behawioralnych, prezentacja metod.

KIEDY?

grupa sobotnia:    7 i 21 marca, 4 i 25 kwietnia, 23 maja, 6 czerwca 2020 r.

grupa niedzielna: 8 i 22 marca, 5 i 26 kwietnia, 24 maja, 7 czerwca 2020 r.

na Wydziale Psychologii UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, w godz. od 9:00 do 15:15.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do studentów lat II – V i młodych absolwentów uczelni/wydziałów psychologicznych i pedagogicznych, Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowe informacje i zapisy online na stronie:
www.uzaleznieniabehawioralne.praesterno.pl

Program będzie realizowany w dwóch 12-15 osobowych grupach.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Praesterno.