Skip to main content

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach zaprasza do uczestnictwa w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, oddział w Katowicach zaprasza do udziału w XVI edycji szkolenia w dziedzinie uzależnienia w  zakresie: specjalista psychoterapii uzależnień oraz instruktor terapii uzależnień.

► Aktualnie trwa rekrutacja do grupy szkoleniowej – początek szkolenia planowany jest w maju 2021r.
► Szkolenia prowadzone są od 15 lat, a szczegóły dotyczące aktualnej rekrutacji na szkolenie i jego realizacji znajdują się na stronie internetowej: www.ptzn.katowice.pl,   tel. informacyjny – 880 433 668

► Program szkoleniowy został zatwierdzony i rekomendowany przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w wyniku procedury konkursowej. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień  lub instruktora terapii uzależnień ( w zależności od posiadanego wykształcenia), w jednolitej ścieżce szkoleniowej, obejmującej zagadnienia programowe dotyczące psychoterapii uzależnienia od alkoholu,  uzależnienia od narkotyków, uzależnień behawioralnych, oraz psychoterapii rodzin (i bliskich) osób uzależnionych (zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2019r.)

► Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z praktyką z terapeutyczną jak i  bez takiej praktyki.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.