Skip to main content

„Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” – bezpłatne szkolenie

Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych”. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2020.

Głównym celem programu szkoleniowego pt. „Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych” jest podniesienie kompetencji zawodowych osób zajmujących się profilaktyką w obszarze uzależnień behawioralnych młodzieży.

Program

Szkolenie obejmuje 100 godz. realizowanych podczas 4 sesji szkoleniowych.
– warsztaty – grupa otwarcia i pracy nad sobą – 20 godzin,
– wykłady dotyczące aktualnej wiedzy dotyczącej leczenia i profilaktyki uzależnień behawioralnych – 10 godzin,
– warsztaty realizowane w warunkach laboratoryjnych uczące stosowania terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego i interwencji kryzysowej – 30 godzin,
– warsztaty w Ośrodku Terapii Uzależnień i Podwójnej Diagnozy dla Młodzieży w Otwocku / Placówce Profilaktycznej dla młodzieży i ich rodzin, 05-400 Otwock, ul. Czaplickiego 7 – 20 godzin
– warsztaty superwizji własnej pracy profilaktycznej – 20 godzin.

Terminy szkolenia

I sesja 12-14.02.2020r.
II sesja 5-6.03.2020r.
III sesja 26-27.03.2020r.
IV sesja 22-24.04.2020r.

Szkolenie jest skierowane do osób realizujących profilaktykę uzależnień wśród młodzieży – m.in. psychologów, pedagogów, socjoterapeutów, wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowych, ośrodkach socjoterapeutycznych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzą:

Maria Tatarska: superwizor KBPN, specjalista terapii uzależnień, trener treningu i warsztatu psychologicznego, 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.
Zbigniew Michalczyk: s
uperwizor KBPN, specjalista terapii uzależnień, terapeuta poznawczo-behawioralny, 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i formularz zgłoszeniowy: http://konstruktywny.eu/aktualnosci/rekrutacja-na-szkolenie-edukator-profilaktyki-uzaleznien-behawioralnych-2/

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Oprac. na podstawie informacji Fundacji Konstruktywnego Rozwoju